Novinky a aktuálne témy

EVOQUE

EVOQUE

Programy fungicídnych ošetrení proti hubovým chorobám sa v súčasnosti menia a v závislosti od aktuálneho zúženia spektra účinných látok a zvýšeného rizika vzniku rezistencie. Evoque je vysoko účinné 4-zložkové zmáčadlo na zníženie úletu postrekovej kvapaliny, zvýšenie...

SENTINEL

SENTINEL

Kvalita vody používanej k príprave postrekovej kvapaliny má dôležitý význam a vplyv na mieru spokojnosti s výsledkom aplikácie prípravku na ochranu rastlín a účelnosť vynaložených prostriedkov. Z radu premenných ovplyvňujúcich kvalitu postrekovej vody sú tvrdosť a pH...

DICTATE

DICTATE

Moderné viaczložkové zmáčadlo určené na zvýšenie spoľahlivosti aplikácie pôdnych herbicídov.Obsahuje neiónové povrchovo aktívne látky, emulgátory, adhezíva a olej, vďaka čomu tvorí po zmiešaní vody so širokým spektrom pesticídov homogénnu emulziu. Zlepšuje adsorpciu...

Múčnatka trávová sa pripomína

Múčnatka trávová sa pripomína

S postupným otepľovaním a aridnejším rázom počasia sa v ostatných decéniách zdalo, ako keby význam múčnatky trávovej (Blumeria graminis DC) v praxi upadal a porasty obilnín ohrozujú viac iné listové choroby ako múčnatka. Skúsenosti z viacerých rokov však ukazujú, že...

Herbicídne ošetrenie repky ozimnej

Herbicídne ošetrenie repky ozimnej

Repka ozimná je plodina so širokým využitím. Jej pestovanie je ovplyvnené viacerými faktormi ako sú zastúpenie olejnín v osevnom postupe, výber odrôd, trhové ceny repky, ale aj klimatické podmienky, choroby, škodcovia a buriny, ktoré repku ohrozujú. Úroda repky je v...

Helmintosporióza pšenice – nepoznaná, ale nebezpečná choroba

Helmintosporióza pšenice – nepoznaná, ale nebezpečná choroba

Helmintosporióza pšenice je v praxi na Slovensku stále veľkou neznámou. porasty V ostatných rokoch dokonca býva dominantným patogénom, poškodzujúcim pšenice v druhej polovici vegetácie. Všetky fotografi e v tomto článku boli vyhotovené autorom článku na slovenských...

Pozvánka Dni Poľa 2022

Pozvánka Dni Poľa 2022

Vážení pestovatelia, obchodní partneri, v mene spoločnosti AM-AGRO s.r.o. si Vás dovoľujeme pozvať na deň poľa s témou:Fungicídne ošetrenie obilnín a herbicídne ošetrenie kukurice, ktorý sa uskutoční v Rastislaviciach.

Blumeria pozvánka Celoslovenské dni poľa 2022

Blumeria pozvánka Celoslovenské dni poľa 2022

Čo môžete v našom stánku vidieť?• činnosť spoločnosti Blumeria Consulting• precízne poľnohospodárstvo - systém Varistar• prehliadka dronov spoločnosti Enterra• predstavenie internetového obchodu Sanaplant

Fyziologická škvrnitosť pšenice

Fyziologická škvrnitosť pšenice

V ostatných rokoch sa v porastoch pšeníc (nielen) na Slovensku takmer pravidelne objavuje fenomén fyziologických, nie celkom jednoznačne identifi kovaných škvrnitostí. Symptómy sa objavujú najmä na pšenici tvrdej (Triticum durum), na mäkkej pšenici sa vyskytujú v oveľa...

Enterra leták

Enterra leták

Vďaka službám, ktoré poskytujeme dokážu farmári ušetriť financie a prostriedky pri každom postreku. Medzi mnohé výhody postrekovania dronmi patrí napríklad zníženie zaťaženia pôdy pesticídmi, prístup na ťažko dostupné miesta a práca v náročnom teréne, postrek pod a...