Novinky a aktuálne témy

Ponuka na spoluprácu 2023

Ponuka na spoluprácu 2023

Spoločnost Blumeria Consulting s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2010. Jej činnosť je zameraná na ochranu rastlín, najmä na vykonávanie autorizacných pokusov podľa zásad GEP.Okrem hlavného zamerania ponúka aj dalšie služby súvisiace s praktickou ochranou...

EVOQUE

EVOQUE

Programy fungicídnych ošetrení proti hubovým chorobám sa v súčasnosti menia a v závislosti od aktuálneho zúženia spektra účinných látok a zvýšeného rizika vzniku rezistencie. Evoque je vysoko účinné 4-zložkové zmáčadlo na zníženie úletu postrekovej kvapaliny, zvýšenie...

SENTINEL

SENTINEL

Kvalita vody používanej k príprave postrekovej kvapaliny má dôležitý význam a vplyv na mieru spokojnosti s výsledkom aplikácie prípravku na ochranu rastlín a účelnosť vynaložených prostriedkov. Z radu premenných ovplyvňujúcich kvalitu postrekovej vody sú tvrdosť a pH...

DICTATE

DICTATE

Moderné viaczložkové zmáčadlo určené na zvýšenie spoľahlivosti aplikácie pôdnych herbicídov.Obsahuje neiónové povrchovo aktívne látky, emulgátory, adhezíva a olej, vďaka čomu tvorí po zmiešaní vody so širokým spektrom pesticídov homogénnu emulziu. Zlepšuje adsorpciu...

Múčnatka trávová sa pripomína

Múčnatka trávová sa pripomína

S postupným otepľovaním a aridnejším rázom počasia sa v ostatných decéniách zdalo, ako keby význam múčnatky trávovej (Blumeria graminis DC) v praxi upadal a porasty obilnín ohrozujú viac iné listové choroby ako múčnatka. Skúsenosti z viacerých rokov však ukazujú, že...

Herbicídne ošetrenie repky ozimnej

Herbicídne ošetrenie repky ozimnej

Repka ozimná je plodina so širokým využitím. Jej pestovanie je ovplyvnené viacerými faktormi ako sú zastúpenie olejnín v osevnom postupe, výber odrôd, trhové ceny repky, ale aj klimatické podmienky, choroby, škodcovia a buriny, ktoré repku ohrozujú. Úroda repky je v...

Helmintosporióza pšenice – nepoznaná, ale nebezpečná choroba

Helmintosporióza pšenice – nepoznaná, ale nebezpečná choroba

Helmintosporióza pšenice je v praxi na Slovensku stále veľkou neznámou. porasty V ostatných rokoch dokonca býva dominantným patogénom, poškodzujúcim pšenice v druhej polovici vegetácie. Všetky fotografi e v tomto článku boli vyhotovené autorom článku na slovenských...

Pozvánka Dni Poľa 2022

Pozvánka Dni Poľa 2022

Vážení pestovatelia, obchodní partneri, v mene spoločnosti AM-AGRO s.r.o. si Vás dovoľujeme pozvať na deň poľa s témou:Fungicídne ošetrenie obilnín a herbicídne ošetrenie kukurice, ktorý sa uskutoční v Rastislaviciach.

Blumeria pozvánka Celoslovenské dni poľa 2022

Blumeria pozvánka Celoslovenské dni poľa 2022

Čo môžete v našom stánku vidieť?• činnosť spoločnosti Blumeria Consulting• precízne poľnohospodárstvo - systém Varistar• prehliadka dronov spoločnosti Enterra• predstavenie internetového obchodu Sanaplant

Fyziologická škvrnitosť pšenice

Fyziologická škvrnitosť pšenice

V ostatných rokoch sa v porastoch pšeníc (nielen) na Slovensku takmer pravidelne objavuje fenomén fyziologických, nie celkom jednoznačne identifi kovaných škvrnitostí. Symptómy sa objavujú najmä na pšenici tvrdej (Triticum durum), na mäkkej pšenici sa vyskytujú v oveľa...