Lebosol® Bor 150
Kvapalný koncentrát bóru, obsah 150 g /l

• regeneruje oslabený alebo suchom poškodený porast
• udržiava vitalitu a celkovú životaschopnosť porastu

Pôsobenie prípravku:
Kvapalné listové hnojivo LEBOSOL BÓR 150 s obsahom bóru. Je miešateľné s bežne dostupnými prípravkami na ochranu rastlín (tank-mix). Hnojivo je použiteľné v integrovanej produkcii. Zabezpečuje riešenie špecifických požiadaviek na výživu rastlín

Účinok vo vybraných kultúrach:
Repka
– zabraňuje trhlinám v stonke
– zlepšuje oplodnenie
– zvyšuje počet strukov, počet jadier v struku

Obilniny
– zvyšuje počet klasov, počet jadier v klase

Kukurica
– zlepšuje rast
– zlepšuje oplodnenie a vývoj kvetenstva
– zabraňuje sterilite, resp. deformácii šúľka

Cukrová repa
– zvyšuje obsah cukru
– zabraňuje tvorbe malých riep
– zabraňuje príznakom srdiečkovej a suchej hniloby cukrovej repy

Zloženie:
Obsah živín:
– bór (B) 150 g/l

Dokumenty na stiahnutie: