ROKOHUMIN

Univerzálne organicko-minerálne listové hnojivo pre rovnomerný rast a zvýšenú odolnosť porastu voči výkyvom počasia a škodcom

 • zabezpečuje rovnomerný rast a zvýšenú odolnosť porastu voči výkyvom počasia
 • zlepšuje odolnosť porastu voči chorobám a škodcom
 • pomáha pri regenerácii poškodeného porastu
 • zlepšuje kvalitu listovej plochy a predlžuje dobu vegetácie
 • zlepšuje hospodárenie s vodou a živinami
 • zlepšuje procesy látkovej výmeny medzi rastlinou a vonkajším prostredím
 • živiny z povrchu listov sú prijímané v plnej miere a maximálne využité rastlinou

Zákazníkmi potvrdené pozitíva pri ošetrovaní porastov

 • aplikujeme spolu s regulátorom rastu alebo s ktorýmkoľvek prípravkom na ochranu rastlín proti chorobám a škodcom (tank-mix)
 • hnojivo nezanecháva žiadne zvyšky (rezíduá)
 • dobrá priľnavosť na list a odolnosť voči zasychaniu

Aminokyseliny

 • sú priamym zdrojom energie pre rastlinu
 • udržiavajú vitalitu a celkovú životaschopnosť porastu
 • podporujú prijímanie živín zo spoločného tank-mixu

Humínové kyseliny

 • sú prírodným rastovým stimulátorom
 • zlepšujú tvorbu koreňových vláskov a odber živín z pôdy
 • pôsobia ako prírodný chelatizátor (vytvárajú chemické väzby na jednotlivé živiny)

Ekonomický efekt

 • jednoduchou formou a cielene dodáva rastline makro a mikro živiny
 • umožňuje vylepšiť celkový stav porastu s relatívne nízkymi nákladmi
 • zlepšuje účinky pesticídov používaných v tank-mixe s listovým hnojivom

Každé Euro investované do listového hnojiva Rokohumin® sa Vám niekoľkonásobne vráti!

Repka

Kombinácia hnojiva ROKOHUMIN® aBC BÓR 150tvorí TANK-MIX, ktorý je komplexnou listovou výživou určenou na porasty repky

aplikácia na jarROKOHUMIN®
regenerujeporast po zimnom období / regeneruje poškodené rastlinné pletivá
zlepšujehospodárenie s vodou a živinami
dopĺňadefcit makro a mikroživín
podporujelepšie nasadzovanie kvetenstva
zabezpečujelepšie nasadzovanie plodov

Odporúčanie pre aplikáciu

Repkatermíndávkaaplikácia (tank-mix)pozitíva
aplikácia na jarpri pokrytí pôdy
listami na 40–50 %
5 lit.
ROKOHUMIN®
150 lit. Vody
• spolu s prípravkami
na ochranu proti chorobám
a škodcom
• pri hnojení hnojivom DAM 390
• rastový stimul a odber
živín z pôdy
• podpora kvetenstva
• zlepšenie celkovej
kondície porastu

Obilniny

 • na všetky druhy obilnín
 • schválené pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve

Osvedčená spojená aplikácia s hnojivom DAM 390

 • pridajte 1 hektárovú dávku hnojiva ROKOHUMIN® (5 lit.) do každého tank-mixu s hnojivom DAM 390
 • okrem dusíka dodáte porastu ďalších 9 dôležitých živín
 • po pridaní do tank-mixu s DAM 390 znižuje riziko popálenia či poškodenia porastu
 • humínové kyseliny v hnojive pôsobia ako prírodný rastový stimulátor
 • dosiahnete výborný ekonomický efekt

Odporúčanie pre aplikáciu

Obilninytermíndávkaaplikácia (tank – mix)pozitíva
aplikácia v hlavnej rastovej fázekoniec odnožovania
začiatok steblovania
5 lit.
ROKOHUMIN®
150 lit. Vody
• pri najbližšom vstupe
do porastu
• pri hnojení hnojivom
DAM 390
• rastový stimul a odber živín
z pôdy
• lepšia odolnosť voči chorobám
a škodcom
• znižuje riziko popálenia
hnojivom DAM 390
aplikácia
do klasu
od vlajkového listu5 lit.
ROKOHUMIN®
150 lit. Vody
• pri najbližšom vstupe
do porastu
• spolu s prípravkami
na ochranu proti
chorobám a škodcom
• zlepšenie kvalitatívnych
parametrov

Kukurica

 • živiny z povrchu listu sú plnohodnotne prijímané a maximálne zúžitkované rastlinou
 • možná celodenná aplikácia bez rizika popálenia rastlín

Biostimulácia prostredníctvom humínových kyselín

 • lepšie vyformovaná koreňová sústava
 • väčší počet jemných koreňových vláskov
Kukuricatermíndávkaaplikácia (tank – mix)pozitíva
jednorázová
dávka
v štádiu
4–6; resp.
6–8 listov
5–10 lit.
ROKOHUMIN®
150 lit. Vody
• pri najbližšom vstupe
do porastu
• spolu s prípravkami
na ochranu proti
chorobám a škodcom
• cielene dodáva zinok
• intenzívny rozvoj koreňovej sústavy
• regeneruje poškodené porasty
• zlepšenie hospodárenia so živinami

Strukoviny

 • vyrobené z bielkovinového materiálu bohatého na živiny
 • zlepšuje kvalitu listovej plochy a predlžuje dobu vegetácie
 • priaznivo ovplyvňuje tvorbu, množstvo a rozmiestnenie hrčkotvorných baktérií na koreňoch

Investícia do porastu

 • zvyšuje objem výnosov spôsobom šetrným k životnému prostrediu
 • celkový zdravotný stav porastu je možné vylepšiť s relatívne nízkymi nákladmi
 • regeneruje porasty poškodené výkyvmi počasia
 • aminokyselinová zložka zlepšuje prijímanie všetkých živín z tank-mixu
Sója, hrach, peluškatermíndávkaaplikácia (tank – mix)pozitíva
prvá aplikáciav štádiu 2–7 listov5 lit.
ROKOHUMIN® 150 lit. vody
• pri najbližšom vstupe
do porastu
• spolu s prípravkami
na ochranu proti chorobám
a škodcom
• rozvoj jemných koreňových
vláskov
• zlepšenie odolnosti voči suchu
• rastový stimul a zlepšenie
metabolizmu
druhá aplikáciapočas kvitnutia5 lit.
ROKOHUMIN® 150 lit. vody
• spolu s prípravkami
na ochranu proti chorobám
a škodcom
• podpora kvitnutia
• zlepšenie prirodzenej
obranyschopnosti porastu


Na stiahnutie