Kontakty

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.- pokusy, poradenstvo

doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc. - pokusy, poradenstvo

rohacik.t@gmail.com
+421 903 220 925

Ing. Milan Mihók, PhD. - pokusy, poradenstvo

doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

peter.bokor88@gmail.com
+421 908 133 966

Ing. Ján Tancik, PhD.

jantancik@gmail.com
+421 915 975 866

Ing. Zuzana Zimániová - systém Varistar, poradenstvo

Blumeria consulting s.r.o.

Ľ. Okánika 590/4
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 46989617
DIČ: 2023698501