KONTAKTY

Štatutárny zástupca

Ing. Ján Gutten – konateľ

Obchod

Marcela Hrehová – obchodný zástupca pre východné Slovensko

Mgr. Eva Guttenová – asistentka konateľa, administratíva, marketing

Filip Hudec – správca online obchodu sanaplant.sk, logistika, marketing

Pokusníctvo a poradenstvo

Ing. Milan Mihók, PhD. – vedúci skúšobnej stanice – špecialista (fungicídne pokusy - obilniny, vinič)

milan.mihok@blumeriaconsulting.sk
+421 917 482 317

Oblasť skúšok biologickej účinnosti podľa GEP certifikátu:

Poľné plodiny (obilniny, kukurica, strukoviny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, krmoviny): A. fungicídy, D. rastové regulátory, E. fytotoxicita
Vinič, ovocné plodiny a podpníky: A. fungicídy, E. fytotoxicita

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD. – vedúci pokusníckeho oddelenia - špecialista (obilniny,kukurica, strukoviny,olejniny,okopaniny,technické plodiny)

kamil.hudec@blumeriaconsulting.sk
+421 905 145 764

Oblasť skúšok biologickej účinnosti podľa GEP certifikátu:

Poľné plodiny (obilniny, kukurica, strukoviny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, krmoviny): A. fungicídy, C. zoocídy, D. rastové regulátory, E. fytotoxicita)
Zeleniny, koreninové rastliny a liečivé rastliny: A. fungicídy, C. zoocídy, E. fytotoxicita
Vinič, ovocné plodiny a podpníky: A. fungicídy, C. zoocídy, E. fytotoxicita

doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc. – špecialista (cukrová repa, moridlové a odrodové pokusy v obilninách)

rohacik.t@gmail.com
+421 903 220 925

Oblasť skúšok biologickej účinnosti podľa GEP certifikátu:

Poľné plodiny (obilniny, kukurica, strukoviny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, krmoviny): A. fungicídy, C. zoocídy,
Vinič, ovocné plodiny a podpníky: A. fungicídy

doc. Ing. Peter Bokor, PhD. – špecialista (fungicídne pokusy – olejniny, kukurica, zelenina)

peter.bokor88@gmail.com
+421 908 133 966

Oblasť skúšok biologickej účinnosti podľa GEP certifikátu:

Poľné plodiny (obilniny, kukurica, strukoviny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, krmoviny): A. fungicídy,
Zeleniny, koreninové rastliny a liečivé rastliny: A. fungicídy

Ing. Vladimír Sajko – agronóm špecialista, technická podpora

Ing. Jakub Neupauer, PhD. – špecialista (výživa rastlín, biostimulanty, herbicídne pokusy – poľné a záhradné plodiny)

Blumeria consulting s.r.o.

Fakturačná adresa
Ľ.Okánika 590/4
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 46989617
DIČ: 2023698501
IČ DPH: SK2023698501

Korešpondenčná adresa
Sládkovičova 300/3
949 01 Nitra
Slovenská republika

Skúšobná stanica

PD Rastislavice
Blumeria consulting, s.r.o.
Družstevná 306/2
941 08 Rastislavice
Slovak Republic