VŠETKY ČLÁNKY

Slabá zima – silné choroby

Na jar v roku 2023 stoja pestovatelia znovu pred otázkou, ako sa prejaví teplá zima v porastoch po jarnom otvorení vegetácie. Uplynulá zima 2022/23 bola extrémne teplá, január prepisoval historické rekordy. V podstate jediná perióda s mrazom a snehom bola krátko pred...

Pozor na virózy ozimných obilnín

Virózy ozimín, najmä ozimného jačmeňa sa v jednotlivých rokoch vyskytujú variabilne. Väčšina agronómov ich už zaradila medzi stabilne škodlivé organizmy a venuje im na jeseň patričnú pozornosť. Práve jeseň je obdobím, kedy je potrebné na tento problém myslieť a...

Ramularia collo-cygni – rýchla smrť jačmeňa

Jednou z veľmi nebezpečných chorôb jačmeňa v daždivých rokoch je ramuláriová škvrnitosť jačmeňa. Je to choroba, ktorá sa u nás vyskytuje bežne už viacero rokov a spôsobuje veľké škody. Iróniou je ale fakt, že mnohí pestovatelia ju vôbec nepoznajú a ešte viacerí si ju...

Phoma terrestris – Nová hrozba pre kukuricu

V roku 2015 sa vyskytla na južnom Slovensku nová choroba kukurice. Vo svete je miestami síce známa, ale na Slovensku nie. Je pravdepodobné že v minulosti sa v SR vyskytla a bola neidentifikovaná alebo prehliadnutá. Ale v takom škodlivom rozsahu a s takým rozsiahlym...

Ochrana pšenice proti listovým chorobám

Pestovanie pšenice sprevádza celý rad škodlivých činiteľov, spomedzi ktorých hubové choroby zaujímajú popredné miesto. Fytopatogénne huby napádajú obilniny od klíčenia až po zber a výnimkou nie je ani kolonizácia zŕn. Okrem priamej redukcie úrody dochádza aj k...

Poškodenie mrazom a nízkymi teplotami

V ostatnej dobe ako keby mráz nechcel nechať pestovateľov na pokoji. V období klimatickej zmeny sme síce skôr zvyknutí na opačné extrémy, ale ako je dobre známe, globálne otepľovanie nevylučuje ani takéto mrazivé periódy. V podvedomí pestovateľov sa poškodenie...

Hrdza plevová na Slovensku

Prelom vo vnímaní hrdze plevovej a jej škodlivosti na Slovensku znamenal rok 2014. Po epidémii hrdze plevovej sa zmenili nielen poznatky o životnom cykle huby, ale aj jej zaradenie medzi významné choroby pšenice. Pripomeňme si situáciu v danom roku, ktorá bola z...

Fyziologické škvrnitosti jačmeňa

Odborná verejnosť je v otázke ochrany rastlín proti škodlivým činiteľom, zdá sa, vedomostne a literatúrou vybavená dostatočne. Napriek tomu sa v praxi nezriedka stávajú prípady, že nad symptómami v poraste by bolo vhodné zvolať odborné konzílium... Na rastlinách sa...

Môžu rastlinné vírusy napadnúť človeka?

Rastlinné vírusy, inak nazývané aj fytovírusy sú v prírode veľmi rozšírené, napádajú široké spektrum druhov ovocia a zeleniny, ale aj ostatných rastlín. Napriek tomu našej pozornosti unikajú, pretože spôsobujú nenápadné symptómy, ktoré si oko laika buď vôbec nevšimne,...

Poznáme fuzariózu klasov dostatočne?

Poznáme fuzariózu klasov dostatočne? Fuzarióza klasov obilnín patrí na Slovensku k dobre známym chorobám. V porastoch obilnín sa vyskytuje každoročne v rôznej intenzite. Najškodlivejšia je pre ozimnú pšenicu, menej škodí v jačmeni a raži. Škodlivosť stúpa najmä na...