Vápnenie trávnych porastov – základ kvalitnej krmoviny (2. diel)

máj 20, 2024 | Články, Odborné články

Pasienky, alebo inými slovami trávne porasty mávajú v porovnaní s ornou pôdou vyšší obsah humusu a lepšiu pôdnu štruktúru, čo býva sprevádzané nižšími nárokmi na zásobovanie voľným vápnikom. Kombinácia stabilnejších pôdnych agregátov a trvalého vegetačného krytu znamená ochranu pred eróziou a umožňuje lepšie zadržiavanie vlahy. Zloženie trávneho porastu si však s ohľadom na zastúpenie jednotlivých tráv, bylín či ďatelinovín vyžaduje dostatočný prísun živín a adekvátnu pôdnu reakciu (pH pôdy). Z pohľadu živín patrí práve vápnik medzi najdôležitejšie živiny, ktoré neovplyvňujú len samotný objem nakosenej biomasy, ale spolu so sírou sa podieľa na kvalitatívnych parametroch ako napr. obsah hrubého proteínu (xP). V prípade trávnych porastov teda vápnenie okrem úlohy regulácie kyslosti má aj funkciu nutričnú, keď zabezpečuje dodávky vápnika (Ca 2+ ) a horčíka (Mg 2+ ).