Purpurová škvrnitosť – neznáma, ale dôležitá choroba sóje

Purpurová škvrnitosť – neznáma, ale dôležitá choroba sóje Sója sa na Slovensku udomácnila a teší sa čoraz väčšej obľube u pestovateľov naprieč celou krajinou. Ide o vítaný prerušovač väčšinou dosť zlých osevných postupov, ktoré sa zúžili spolu s útlmom živočíšnej výroby a výpadkom iných plodín. So stúpajúcimi plochami sóje prirodzene stúpa aj výskyt a škodlivosť škodlivých organizmov, najmä burín, chorôb a škodcov. Škodlivý potenciál hubových chorôb umocňuje aj daždivé počasie. Nebolo tomu inak ani v roku 2023, kedy sa výskyt hubových chorôb na sóji oproti iným rokom zvýšil.

Dronová aplikácia – jesenný herbicíd

V dnešnom článku sa budeme zaoberať témou, ktorá je veľmi aktuálna a zaujímavá pre mnohých poľnohospodárov: výhodami aplikácie herbicídov do ozimných plodín pomocou dronu. Ako viete, herbicídy sú chemické látky, ktoré sa používajú na ničenie buriny a zabezpečenie optimálneho rastu a úrody plodín.
Aplikácia herbicídov do ozimných plodín je dôležitá z viacerých dôvodov. Po prvé, pomáha predchádzať konkurencii buriny o živiny, vodu a svetlo, ktoré sú nevyhnutné pre rast plodín. Po druhé, pomáha zabrániť šíreniu chorôb a škodcov – ktorým sa lepšie darí v prehustených porastoch. Po tretie, pomáha zlepšiť kvalitu a množstvo úrody, čo sa odráža na ziskovosti poľnohospodárstva.

Vyorávanie repy – aktuálna situácia

Dnes som sa rozhodol napísať článok o jednej z najväčších výziev, ktorým čelia pestovatelia repy v našej krajine – znemožnení vyorávania repy kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam a dažďu. Viem, že to znie ako nudná téma, ale verím, že vás prekvapí, aké zaujímavé a dôležité informácie sa skrývajú za týmto problémom.

Choroby obilnín v roku 2023

Rok 2023 bol pestovateľsky zaujímavý najmä tým, že po rokoch sucha doprial aspoň prvej polovici vegetácie dostatok zrážok. To sa samozrejme prejavilo nielen na úrodách obilnín, ale aj na výskyte chorôb a škodcov. Preto by bolo užitočné zbilancovať, ako sa priebeh počasia podpísal na zdravotnom stave obilnín.