Ponuka na spoluprácu 2023

Ponuka na spoluprácu 2023

Spoločnost Blumeria Consulting s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2010. Jej činnosť je zameraná na ochranu rastlín, najmä na vykonávanie autorizacných pokusov podľa zásad GEP.
Okrem hlavného zamerania ponúka aj dalšie služby súvisiace s praktickou ochranou rastlín,pokusníctvom, poradenstvo a konzultačnú činnosť. Kvalita poskytovaných výkonov je
garantovaná profesionálnym prístupom, vysokou odbornou kvalifikáciou a skúsenostami jej pracovníkov.

EVOQUE

EVOQUE

Programy fungicídnych ošetrení proti hubovým chorobám sa v súčasnosti menia a v závislosti od aktuálneho zúženia spektra účinných látok a zvýšeného rizika vzniku rezistencie. Evoque je vysoko účinné 4-zložkové zmáčadlo na zníženie úletu postrekovej kvapaliny, zvýšenie rovnomernosti postreku, zlepšenie pokrytia listovej plochy a zvýšenie príjmu fungicídov listami.

SENTINEL

SENTINEL

Kvalita vody používanej k príprave postrekovej kvapaliny má dôležitý význam a vplyv na mieru spokojnosti s výsledkom aplikácie prípravku na ochranu rastlín a účelnosť vynaložených prostriedkov. Z radu premenných ovplyvňujúcich kvalitu postrekovej vody sú tvrdosť a pH kľúčovými parametrami kvality.

DICTATE

DICTATE

Moderné viaczložkové zmáčadlo určené na zvýšenie spoľahlivosti aplikácie pôdnych herbicídov.
Obsahuje neiónové povrchovo aktívne látky, emulgátory, adhezíva a olej, vďaka čomu tvorí po zmiešaní vody so širokým spektrom pesticídov homogénnu emulziu.

Zlepšuje adsorpciu účinnej látky pôdnymi časticami, čím zvyšuje bezpečnosť herbicídu s reziduálnym účinkom k ošetrenej plodine a znižuje straty účinnosti vyplavením do spodných vrstiev pôdneho profilu.

Múčnatka trávová sa pripomína

Múčnatka trávová sa pripomína

S postupným otepľovaním a aridnejším rázom počasia sa v ostatných decéniách zdalo, ako keby význam múčnatky trávovej (Blumeria graminis DC) v praxi upadal a porasty obilnín ohrozujú viac iné listové choroby ako múčnatka. Skúsenosti z viacerých rokov však ukazujú, že nastal opäť zvrat a múčnatka sa vracia na svoje pôvodné miesto – medzi „elitu“ listových patogénov. Najmarkantnejší je tento jav na tvrdých pšeniciach a jarnom jačmeni, pri ktorých sú mnohé odrody na múčnatku náchylné. Pre pestovateľskú prax prináša táto situácia zmenu v pohľade na monitoring, výber účinných látok, načasovanie a intenzitu fungicídnej ochrany. V tomto článku je uvedená podrobná charakteristika choroby, ktorá môže byť nápomocná pri voľbe správnych ochranných opatrení v praxi.