Novinky a aktuálne témy

Choroby obilnín v roku 2022

Choroby obilnín v roku 2022

Rok 2022 je považovaný za jeden z najteplejších rokov v histórií meraní, charakteristický aj hlbokým deficitom zrážok. Laická verejnosť si určite spomína na letné televízne reportáže o nedostatku pitnej vody, vysychaní studní, poklese hladiny riek a vodných nádrží, o...

Dni poľa AM Agro v Rastislaviciach

Dni poľa AM Agro v Rastislaviciach

Dňa 14. júna 2022 sa na pozemkoch PD Rastislavice uskutočnili Dni poľa spoločnosti AM Agro s.r.o., zamerané na fungicídne ošetrenie obilnín a herbicídnu ochranu kukurice. Vydarenej akcii prialo aj slnečné počasie s príjemnými letnými teplotami. Deň poľa zahájil v...

Technologická karta pestovania sóje – 2023

Technologická karta pestovania sóje – 2023

Podmietka po predplodine - 10 cm. Hĺbkové kyprenie – dôležité pri utužených pôdach; nedostatok vzduchu v pôde obmedzuje tvorbu hľúzok.Sejba medziplodín: facélia, reďkev, horčica, iné ale nie strukoviny. Zapravenie medziplodinových zvyškov po zime. [dearpdf id="4266"...

Inferno®

Inferno®

Zmáčadlo vo forme kvapalného koncentrátu určené k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženie penivosti, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšenie odolnosti proti dažďu. Znižuje pH postrekovej kvapaliny a zlepšuje...

LeoHumin® Organic

LeoHumin® Organic

Extrakt humínových kyselín z leonarditu, fosilizovaného organického materiálu. LeoHumin pôsobí ako stimulant, podporuje vstrebávanie a transport živín v rastlinách. Pôsobí ako stimulant, podporuje vstrebávanie a transport živín v rastlinách. Zabezpečuje zníženie...

Inokulácia osiva

Inokulácia osiva

Strukoviny patria medzi plodiny, pri ktorých výšku, stabilitu a kvalitu úrody vo veľkej miere ovplyvňuje biologická fixácia vzdušného dusíka. Samotný proces fixácie je zabezpečený prostredníctvom špecifických hrčkotvorných baktérií - rizóbií na koreňoch rastlín. V...

Cenník pokusov 2023

Cenník pokusov 2023

Ceny pokusov v cenníku sú stanovené na základe viacročného vývoja v pokusníctve v SR. Výsledná suma resp. cena za pokusy sa môže stanoviť aj dohodou so zadávateľom, s osobitným zreteľom na množstvo, náročnosť pokusov a iné faktory.[dearpdf id="4030"...

Ponuka na spoluprácu 2023

Ponuka na spoluprácu 2023

Spoločnost Blumeria Consulting s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2010. Jej činnosť je zameraná na ochranu rastlín, najmä na vykonávanie autorizacných pokusov podľa zásad GEP.Okrem hlavného zamerania ponúka aj dalšie služby súvisiace s praktickou ochranou...

EVOQUE

EVOQUE

Programy fungicídnych ošetrení proti hubovým chorobám sa v súčasnosti menia a v závislosti od aktuálneho zúženia spektra účinných látok a zvýšeného rizika vzniku rezistencie. Evoque je vysoko účinné 4-zložkové zmáčadlo na zníženie úletu postrekovej kvapaliny, zvýšenie...

SENTINEL

SENTINEL

Kvalita vody používanej k príprave postrekovej kvapaliny má dôležitý význam a vplyv na mieru spokojnosti s výsledkom aplikácie prípravku na ochranu rastlín a účelnosť vynaložených prostriedkov. Z radu premenných ovplyvňujúcich kvalitu postrekovej vody sú tvrdosť a pH...