Inokulácia osiva

nov 14, 2022 | Aktuality

Strukoviny patria medzi plodiny, pri ktorých výšku, stabilitu a kvalitu úrody vo veľkej miere ovplyvňuje biologická fixácia vzdušného dusíka. Samotný proces fixácie je zabezpečený prostredníctvom špecifických hrčkotvorných baktérií – rizóbií na koreňoch rastlín.
V prípade intenzívneho pestovania strukovín sa odporúča inokulácia (bakterizácia) osiva. Cielená inokulácia osiva príslušným druhom rhizóbií zabezpečí ich rozvoj od samotného začiatku rastu rastliny, zabezpečí dlhšiu dobu využitia asimilačnej plochy, fixáciu vzdušného dusíka – čo všetko sa prejaví neskôr na väčšom počte strukov a semien na rastline a tým i v celkovo vyššej úrode.