Helmintosporióza pšenice – nepoznaná, ale nebezpečná choroba

Helmintosporióza pšenice – nepoznaná, ale nebezpečná choroba

Helmintosporióza pšenice je v praxi na Slovensku stále veľkou neznámou. porasty V ostatných rokoch dokonca býva dominantným patogénom, poškodzujúcim pšenice v druhej polovici vegetácie. Všetky fotografi e v tomto článku boli vyhotovené autorom článku na slovenských poliach, pod mikroskopom a v laboratóriu. Správnosť diagnózy potvrdzujú pripojené mikroskopické zábery na fruktifi kačné orgány pôvodcu choroby. Napriek tomu sa málokedy v praxi stretávame s tým, že by si niekto vysoký výskyt helmintosporiózy všimol. Väčšina odbornej verejnosti totiž ešte stále považuje helmintosporiózu za septoriózu pšenice. Symptómy oboch chorôb sa naozaj veľmi podobajú, preto sa zdá byť vhodné tejto problematike venovať podrobnejší článok. Ten môže napomôcť odbornej verejnosti pri správnom určení patogéna a účinnej ochrany.

Pozvánka Dni Poľa 2022

Pozvánka Dni Poľa 2022

Vážení pestovatelia, obchodní partneri, v mene spoločnosti AM-AGRO s.r.o. si Vás dovoľujeme pozvať na deň poľa s témou:
Fungicídne ošetrenie obilnín a herbicídne ošetrenie kukurice, ktorý sa uskutoční v Rastislaviciach.

Blumeria pozvánka Celoslovenské dni poľa 2022

Blumeria pozvánka Celoslovenské dni poľa 2022

Čo môžete v našom stánku vidieť?
• činnosť spoločnosti Blumeria Consulting
• precízne poľnohospodárstvo – systém Varistar
• prehliadka dronov spoločnosti Enterra
• predstavenie internetového obchodu Sanaplant

Fyziologická škvrnitosť pšenice

Fyziologická škvrnitosť pšenice

V ostatných rokoch sa v porastoch pšeníc (nielen) na Slovensku takmer pravidelne objavuje fenomén fyziologických, nie celkom jednoznačne identifi kovaných škvrnitostí. Symptómy sa objavujú najmä na pšenici tvrdej (Triticum durum), na mäkkej pšenici sa vyskytujú v oveľa menšom rozsahu.

Enterra leták

Enterra leták

Vďaka službám, ktoré poskytujeme dokážu farmári ušetriť financie a prostriedky pri každom postreku. Medzi mnohé výhody postrekovania dronmi patrí napríklad zníženie zaťaženia pôdy pesticídmi, prístup na ťažko dostupné miesta a práca v náročnom teréne, postrek pod a okolo elektrického vedenia, bodový postrek v konktrétnych oblastiach poľa, žiadne koľajové riadky a možnosť pracovať aj v noci, čím prispievame k ochrane včiel. Vykonávame postreky aj v prípadoch, kedy by to pozemná technika nedokázala, napríklad po silných dažďoch, alebo pri postreku vysokých plodín.
FOLI MAX® UNIVERSAL

FOLI MAX® UNIVERSAL

Originálne tekuté listové hnojivo, ktoré má univerzálne použitie. Je určené pre všetky poľnohospodárske plodiny pestované u nás: obilniny, olejniny, strukoviny, okopaniny, zeleniny, technické plodiny, ovocné dreviny a kry, okrasné rastliny.

FOLI MAX® UNIVERSAL je listové hnojivo s obsahom hlavných živín dusík (N), fosfor (P), draslík (K) a síra (S). Obsahuje taktiež bór (B) a mikroživiny chelatizované s EDTA železo (Fe), med (Cu), zinok (Zn), mangán (Mn), molybdén (Mo) vo fyziologicky úcinných množstvách. Ďalej obsahuje: aminokyseliny – hydrofóbne a hydrofilné, uhľohydráty, zeolit, adhezívne látky, rastové stimulátory, bioaktivátory, urýchľovač fotosyntézy – kyselina 5-aminolevulová, antistresové látky a nepenivé zmáčadlo.