Choroby obilnín v roku 2022

dec 30, 2022 | Aktuality

Rok 2022 je považovaný za jeden z najteplejších rokov v histórií meraní, charakteristický aj hlbokým deficitom zrážok. Laická verejnosť si určite spomína na letné televízne reportáže o nedostatku pitnej vody, vysychaní studní, poklese hladiny riek a vodných nádrží, o celoplošnom nedostatku zrážok. Nakoľko počasie priamo vplýva aj na výskyt hubových chorôb, bude zaujímavé zbilancovať, ako sa tento extrémne suchý rok podpísal na zdravotnom stave obilnín.