Blumeria consulting s.r.o.

za pokus to stojí… Profesionálne pokusníctvo a poradenstvo v ochrane rastlín

Blumeria consulting s.r.o.

za pokus to stojí…
Profesionálne pokusníctvo a poradenstvo v ochrane rastlín

Blumeria consulting s.r.o.

za pokus to stojí…
Profesionálne pokusníctvo a poradenstvo v ochrane rastlín

Blumeria consulting s.r.o.

za pokus to stojí…
Profesionálne pokusníctvo a poradenstvo v ochrane rastlín

O nás

Blumeria consulting s.r.o. je slovenská etablovaná spoločnosť, ktorá poskytuje certifikované služby v oblasti skúšania prípravkov na ochranu rastlín, listových hnojív a biostimulačných látok. Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2010. Jej činnosť je zameraná na ochranu rastlín, najmä na vykonávanie autorizačných pokusov podľa zásad GEP.

Okrem hlavného zamerania ponúka aj ďalšie služby súvisiace s praktickou ochranou rastlín, pokusníctvo, poradenstvo a konzultačnú činnosť. Kvalita poskytovaných výkonov je garantovaná profesionálnym prístupom, vysokou odbornou kvalifikáciou a skúsenosťami našich odborných garantov. Spôsobilosť skúšobného pracoviska vykonávať pokusy nestranne a dôveryhodne, v zmysle zásad správnej experimentálnej praxe je dokladovaná priloženým GEP certifikátom.

Lokality
Autorizačné pokusy – Nitra (okolie, príp. podľa dohody
DEMO, overovacie a iné pokusy – podľa dohody

Naše služby

Overovacie a demo pokusy

Konzultačná činnosť a poradenstvo

Autorizačné pokusy

Overovacie a DEMO pokusy

 • Realizácia pokusov v zmysle EPPO metodík alebo podľa požiadaviek objednávateľa
 • Testovanie plodinových systémov fungicídnej ochrany
 • Špeciálne laboratórne pokusy na úrovni testovania konkrétneho patogéna
 • Spolupráca a odborná garancia pri realizácií demonštračných fungicídnych pokusov – dni poľa, prezentačné pokusy, DEMO pokusy, odrodové pokusy

Autorizačné pokusy

 

Pracovisko je spôsobilé na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe – GEP certifikát č. 04/C – 07/2021 (zverejnené na www.uksup.sk) pre nasledovné plodiny a skupiny POR:

Poľné plodiny

(obilniny, kukurica, strukoviny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, krmoviny):

– fungicídy
– zoocídy
– rastové regulátory
– fytotoxicita

Zelenina, koreninové rastliny a liečivé rastliny


– fungicídy
– zoocídy
– fytotoxicita

Vinič, ovocné plodiny a podpníky


– fungicídy
– zoocídy
– fytotoxicita

Konzultačná činnosť a poradenstvo

 • Poľná a laboratórna diagnostika škodlivých činiteľov
 • Stanovenie rezistencie patogénov proti fungicídom
 • Vyhodnotenie účinnosti ochrany porastov, posúdenie strát na úrode a kvalite produkcie
 • Konzultácie a poradenstvo v problematike ochrany rastlín proti chorobám
 • Odborné prednášky
  Špecializované školenia, semináre, prezentácie so zameraním na ochranu rastlín
 • Špecializované vzdelávanie a konzultácie pre pracovníkov začínajúcich kariéru v spoločnostiach so zameraním na ochranu rastlín
 • Posudzovanie odborných textov, katalógy, listovky, publikácie
  Publikačná činnosť, oponovanie vedeckých a odborných publikácií
 • Organizácia odborných podujatí so zameraním na ochranu rastlín

Zaujala vás naša odborná činnosť?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať a spojte sa priamo s našimi odborníkmi.

Kontakutjte nás
— Naši partneri —
rwa
syngenta
bayer
adama
basf