Blumeria consulting s.r.o.

Výhody tejto technológie sú:
• aplikácia aj pri mokrej pôde, keď nie je možné použiť pozemnú techniku,
• jednoduchšia práca v noci,
• možnosť cielenej aplikácie len v potrebných / zasiahnutých častiach pozemku,
• možnosť aplikácie na vysoké plodiny – slnečnicu, kukuricu, repku atď.,
• zníženie výnosových strát, ktoré vznikajú pri prejazde pozemnej techniky v poraste,
• neprítomnosť koľajových riadkov,
• neutláčanie pôdy,
• menšia spotreba vody, atď.

NAŠE SLUŽBY

Postrekovanie

Mapovanie a zameriavanie

Monitorovanie plodín

Postrekovanie

 

► Poľnohospodárskymi dronmi dokážeme poskytnúť precíznejšie a rovnomernejšie rozprašovanie (postrekovanie) vďaka ich automatizovaným funkciám a presným systémom rozprašovania.

► Operácia v náročnom teréne vďaka dronom prebieha bez námahy, kdežto pre veľké stroje, ako sú traktory a lietadlá s pevnými krídlami takýto terén väčšinou predstavuje problémy.

► Výrazne dokážeme ušetriť vodu a chémiu. Tam, kde pozemná technika potrebuje stovky litrov, nám stačia desiatky, čím sa efektívne minimalizuje riziko úniku chemikálií a zabezpečuje šetrenie vodných zdrojov.

Mapovanie a zameriavanie

 

► S dronom DJI Phantom 4 RTK, vykonávame mapovanie 100-krát rýchlejšie ako manuálne operácie.

► Celý proces mapovania sa zobrazuje na obrazovke, čím vieme zaistiť presné plánovanie a úpravy.

Monitorovanie plodín

 

► Používaním leteckých platforiem, ako je Phantom 4 RTK a P4 Multispectral vieme zhromaždiť presné údaje o plodinách, vykonávať rôzne poľnohospodárske úlohy, monitorovať životné prostredia a ďalšie.

► V praxi to je napríklad lokalizovanie škodcov alebo ohnísk nákaz vďaka multipsektrálnemu snímaniu, ktoré zachytáva rôzne štádia fotosyntézy v rastlinách a vďaka tomu vie naša spoločnosť efektívne detekovať a riešiť vzniknutý problém včas.

 

Dronová technika
Jeden pracovný tím s dvoma dronmi dokáže ošetriť až 200 hektárov denne, v závislosti od rôznych faktorov, ako sú veľkosť poľa, tvar, skúmanie prekážok, poveternostné podmienky, či vyššie spomenuté dávkovanie roztoku, ktorého prípadne navýšenie by znamenalo zníženie ošetrenej výmery.
Jeden pracovný tím pozostáva z 2 pilotov a jedného pomocného pracovníka, ktorý obsluhuje vymieňanie batérii a ich následné nabíjanie, dolievanie pripraveného roztoku a iné úkony súvisiace s jeho pracovnou pozíciou.
Plánujeme rozšírenie pracovných tímov, čo by v praxi znamenalo vyšší počet uskutočnených letov a vyššiu výmeru ošetrených porastov.
Poslaním spoločnosti je precíznosť, jednoduchosť a dostupnosť. Poľnohospodárstvo má byť precízne, ale precíznosť má byť jednoducho dosiahnuteľná pre každého a dostupná pre všetkých.

Ing. Matej Komár