Dôvtipne | Variabilne | Bez starostí

PRECÍZNE POĽNOHOSPODÁRSTVO NIE JE VYUŽÍVANIE NÁKLADNEJ MECHANIZÁCIE, ALE VYUŽÍVANIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ A DÁT

Naša spoločnosť sa nesnaží predať zložité aplikačné zariadenie, N-senzor, dron či spracovanú snímku Vašich honov. To robí na trhu mnoho firiem a následne prehodia starosti na Vaše plecia. My pristupujeme k celej problematike inak – komplexnejšie, tak, aby sme eliminovali všetky úskalia. Nepredávame žiadny produkt, ale komplexnú službu, ktorá sa viaže ku každému z Vašich polí a má priamu väzbu na Váš následný zisk. Srdcom služby Varistar je počítačový systém, ktorý na základe agrotechnických požiadaviek našich klientov pripravuje aplikačné schémy pre jednotlivé hony.

Zabezpečíme, aby sme mali spoločne pod kontrolou všetko od komplexného zaistenia informácií o Vašich poliach, prípravu a zadania aplikačnej dávky, cez jej úspešné vykonanie na príslušnom hone až po spracovanie a vyhodnotenie všetkých dostupných údajov na zlepšenie budúcich výnosov a tým zvýšenie Vašej ziskovosti. Súčasťou služby je terminál Varistar-iSoyl, ktorý je prepojený s aplikačnou technikou a zaisťuje správne prevedenie aplikácie a bezobslužný prenos dát. V prípade problému sme schopní prevziať obrazovku terminálu z nášho call centra a zabezpečiť nápravu a pokračovanie chodu aplikácie bez zbytočných prestojov. To všetko máme pripravené tak, aby ste Vy robili svoju prácu tak ako doteraz, bez dodatočnej operatívnej a personálnej záťaže, a my sa postarali o všetko potrebné v oblasti variabilnej aplikácie.

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE

Zber dát

Spracovanie dát

Riadenie aplikácie

Služba spoločnosti Varistar je jedinečná v porovnaní so všetkými jej konkurentmi svojou komplexnosťou. Je vytvorená tak, aby si vyžadovala čo najmenšie administratívne, finančné a personálne nároky na našich klientov. V čom sa teda najviac líšime od našich konkurentov? Poskytujeme komplexné riešenie, ktoré pokrýva všetky aspekty variabilných aplikácií od zberu a spracovania údajov, cez prípravu všetkých aplikačných máp až po inštaláciu a nastavenie aplikačnej technológie. Pre bližšie informácie kliknite sem (budete presmerovaný na web stránku Varistar).

1. Zber dát

Prvým krokom procesu variabilnej aplikácie so systémom Varistar je získavanie dlhodobých aj aktuálnych dát o vegetácii na vybraných honoch. Základným zdrojom pre systém Varistar je rozsiahla databáza historických satelitných snímok. Snímky zo satelitov, ktoré poskytujú informácie o stave porastu sú k dispozícii s mnohoročnou históriou. Zo satelitných snímok, informácií o osevných plánoch, termínoch zberu a výnosoch za posledných desať rokov sú spracované mapy relatívneho výnosového potenciálu, ktoré pozemky rozdeľujú do jednotlivých produkčných zón. Chceme vždy využiť maximum dostupných údajov o vašich poliach, aby sme dosiahli maximálnu presnosť výsledných aplikácií.

2. Spracovanie dát

Druhým krokom je spracovanie dát získaných z rôznych zdrojov, či už ide o satelity, pôdne rozbory, výnosomery, osevné plány a ďalšie. Po starostlivom spracovaní a validácii máp relatívneho výnosového potenciálu sa môže prejsť k samotnému využívaniu systému. Každý agronóm je pánom svojho poľa, preto je každá aplikácia pripravovaná individuálne podľa požiadaviek agronóma na základe jeho agrotechnických vedomostí, požiadaviek a skúseností. Tieto informácie sú odovzdávané v jednoduchej a zrozumiteľnej forme a na základe týchto podkladov sú pripravené aplikačné mapy.

3. Riadenie aplikácie

Posledným krokom je samotné riadenie aplikácie na základe dát nahratých do terminálu stroja. Po aplikácii sa dáta stiahnu, spracujú a použijú ako podklad do budúcnosti. Systém Varistar umožňuje prepojenie s pestrou škálou rozmetadiel, postrekovačov a sejačiek. Systém Varistar je zostavený tak, aby bol ekonomicky dostupný pre bežné farmy bez veľkých investícií a preto pokrýva nielen najnovšiu aplikačnú techniku, ale veľakrát je schopný využiť aj viac ako 15 rokov staré stroje tak, aby vykonávali variabilné aplikácie. Kompatibilita systému Varistar s technikou našich klientov je vždy posudzovaná individuálne, aby sa našlo technicky i ekonomicky vhodné riešenie. Spracované aplikačné mapy systém na diaľku a bezobslužne nahrá do terminálu aplikačného zariadenia.

Chcem začať s variabilnými aplikáciami.

Viac info
Prípadové štúdie Varistar na stiahnutie vo formáte PDF.