Sledujete svoje plodiny v priamom prenose?

EOSDA Crop monitoring

Moderná služba na sledovanie pestovaných plodín

Výhody služby

EOSDA Crop monitoring

 • on-line sledovanie pestovaných plodín
 • bez vstupných investícií a skrytých poplatkov
 • rozsah sledovania porastov podľa zadania
 • ľahké a intuitívne zadanie DPB sledovaných plodín
 • detailné a presné meteorologické údaje
 • bezpečné zdieľanie informácií o pestovateľských zásahoch a vývoji sledovaných plodín
 • cielené zásahy v čase a mieste podľa potreby pestovaných plodín
 • interaktívna tvorba aplikačných máp pre cielené variabilné aplikácie
 • on-line dostupné informácie o vykonaných pestovateľských zásahoch
 • on-line úložisko aplikačných a výnosových máp s analytickými nástrojmi
 • významné zníženie prevádzkových nákladov na sledovanie plodín
 • zvýšenie produktivity a zisku
 • ľahko dostupné podklady pre EKO platby
 • sústavné zlepšovanie a rozširovanie funkcií v spolupráci s výrobcami poľnohospodárskych strojov