QUANTUM® AminoMax – kapalné listové hnojivo s aminokyselinami

mar 12, 2023 | Aktuality, Odborné články

Bez ohledu na mnohaleté zkušenosti i praktické dopady probíhající klimatické změny někteří agronomové možná stále zvažují smysluplnost výživy listovými hnojivy a biostimulanty. V obecné rovině úvahy jak snížit náklady na výživu rostlin jejich vynecháním sice zní lákavě a rádoby pragmaticky, ale intenzitu a využitelnost přijatého dusíku a jeho přeměnu na aminokyseliny (nitrát a nitrit reduktáza) rostlinami nezlepší. V podmínkách opakujících se přísušků, extrémních výkyvů teplot a výskytu přívalových srážek se dostupnost živin pro rostliny z půdního roztoku významně snižuje. Nedostatek či nadbytek přijatých živin (víz Mulderův diagram) vyvolá další stres, omezí intenzitu tvorby aminokyselin, sníží vitalitu a přirozenou odolnost plodin vůči chorobám a škůdcům, což v důsledku nepříznivě ovlivní výši zisku.