Helmintosporióza pšenice – nepoznaná, ale nebezpečná choroba

Helmintosporióza pšenice – nepoznaná, ale nebezpečná choroba

Helmintosporióza pšenice je v praxi na Slovensku stále veľkou neznámou. porasty V ostatných rokoch dokonca býva dominantným patogénom, poškodzujúcim pšenice v druhej polovici vegetácie. Všetky fotografi e v tomto článku boli vyhotovené autorom článku na slovenských poliach, pod mikroskopom a v laboratóriu. Správnosť diagnózy potvrdzujú pripojené mikroskopické zábery na fruktifi kačné orgány pôvodcu choroby. Napriek tomu sa málokedy v praxi stretávame s tým, že by si niekto vysoký výskyt helmintosporiózy všimol. Väčšina odbornej verejnosti totiž ešte stále považuje helmintosporiózu za septoriózu pšenice. Symptómy oboch chorôb sa naozaj veľmi podobajú, preto sa zdá byť vhodné tejto problematike venovať podrobnejší článok. Ten môže napomôcť odbornej verejnosti pri správnom určení patogéna a účinnej ochrany.

Fyziologická škvrnitosť pšenice

Fyziologická škvrnitosť pšenice

V ostatných rokoch sa v porastoch pšeníc (nielen) na Slovensku takmer pravidelne objavuje fenomén fyziologických, nie celkom jednoznačne identifi kovaných škvrnitostí. Symptómy sa objavujú najmä na pšenici tvrdej (Triticum durum), na mäkkej pšenici sa vyskytujú v oveľa menšom rozsahu.

Vysoké ceny hnojív? Varistar® Vám vie pomôcť!

Priebeh insekticídnych pokusov v repke olejnej v sezóne 2020–21

Jeseň v roku 2020 bola na Slovensku teplotne nadnormálna, v septembri a v októbri bola teplota na väčšine územia vyššia o  1–2  °C v  porovnaní s  dlhodobým priemerom. Na  rozdiel od predchádzajúcich rokov padlo na jeseň veľké množstvo zrážok. Na  Slovensku spadlo v priemere spolu asi 265 mm, čo je približne 150 % dlhodobého priemeru z rokov 1901–1990.

(viac…)

Priebeh fungicídnych pokusov v obilninách v roku 2021

Pestovateľský ročník 2020–21 bol celý neštandardný. Predsejbová príprava pôdy na jeseň 2020 prebehla veľmi komplikovane. Septembrové a  októbrové dažde (200–300  mm) oddialili sejbu o niekoľko týždňov po  agrotechnickom termíne. Obilniny vzchádzali neskoro, porasty boli nekompletné, s rizikom vyzimovania. Obnovenie vegetácie po  miernej a vlhkej zime bolo spomalené kvôli studenej jari. Oneskorenie vývoja ozimín cca o 14  dní bolo viditeľné takmer počas celej vegetácie.

(viac…)