Nutrino™ Maxx – Roztokové hnojivo s řízeným uvolňováním dusíku

mar 12, 2023 | Aktuality, Odborné články

Lze předpokládat, že někteří agronomové budou i nadále pochybovat o smysluplnosti dalšího nákupu dusíkatého hnojiva pro přihnojení v průběhu vegetace. Proto je užitečné si připomenout, jaká je návratnost investice do dusíkatých hnojiv. V praxi obecně zavedené hnojení vysokými dávkami minerálních dusíkatých hnojiv je letos zásadně ovlivňováno legislativními změnami, novými dotačními programy a v neposlední řadě růstem cen a nejasností v dostupností hnojiv v době zásahu.