Technologická karta pestovania sóje – 2023

dec 30, 2022 | Aktuality

Podmietka po predplodine – 10 cm.
Hĺbkové kyprenie – dôležité pri utužených pôdach; nedostatok vzduchu v pôde obmedzuje tvorbu hľúzok.
Sejba medziplodín: facélia, reďkev, horčica, iné ale nie strukoviny. Zapravenie medziplodinových zvyškov po zime.