Vápnenie trávnych porastov – základ kvalitnej krmoviny (1. diel)

máj 20, 2024 | Články, Odborné články

Historická skúsenosť
Významný nárast spotreby vápenatých materiálov pre poľnohospodárske účely možno badať v povojnovom období, kedy od r. 1950 v Československu ich spotreba pravidelne stúpala. Pre zaujímavosť, jeden z najznámejších zdrojov vysoko kalcitického vápenca na Slovensku, lom v Margecanoch, ešte do konca roka 1991 expedoval len v rámci regiónu východného Slovenska pre potreby vápnenia pôd, ročne neuveriteľných 80 000 ton jemne mletého vápenca. Obmedzenie dotovania však spotrebu významne pribrzdilo, a tá ku koncu 90-tych rokov klesla na menej ako 10% pôvodných objemov. Nasledovalo obdobie približne 20-ročnej stagnácie, kedy pôdy viac-menej čerpali už len zo zásob. Opätovný záujem o problematiku vápnenia badať približne od roku 2010. Súvisí predovšetkým s už viditeľným znížením produkčného potenciálu pôd v dôsledku straty dôležitých vlastností.