Vápnenie v praxi pôdne prísušky a viazanie vzdušného dusíka

máj 20, 2024 | Články, Odborné články

Schopnosť rizóbií (pôdnych baktérií) viazať tzv. vzdušný dusík (N 2 ) má pre rastlinnú výrobu zásadný ekonomický význam. Od haduje sa, že v celosvetovom meradle, rastliny takýmto spô sobom získavajú ročne viac ako 120 miliónov ton dusíka. Pri pestovaní strukovín či ďatelinovín je teda nevyhnutné zabezpe čiť správny vzdušný režim v pôde – ten je spolu s dostatočnou zásobou živín (vápnik, síra, fosfor a v menšom tiež molybdén) základným predpokladom ich stabilných výnosov.