VŠETKY ČLÁNKY

Vápnenie pôd v koncepte regeneratívneho poľnohospodárstva

Vápnenie pôd v koncepte regeneratívneho poľnohospodárstva Úrodnosť pôdy predstavuje trvalo udržateľnú schopnosť zabezpečovať najdôležitejšie biologické, chemické a fyzikálne pro- cesy, inými slovami povedané - schopnosť pôdy pomôcť rastlinstvu sprostredkovať príjem...

Vápnenie bez rozmetadla

Vápnenie bez rozmetadla - aplikácia vápenca spolu s hnojovicou alebo digestátom (Ne)Správne historické praktiky Sprievodným javom výraznejšieho rozvoja ťažkého priemyslu v období rokov 1960–1970 bol dostatok až prebytok vápenatých hmôt rôzneho druhu, ktoré sa začali...

Pôdna štruktúra

Rastlinnú výrobu vo vybraných lokalitách južnejších okresov sprevádza potreba prispôsobiť sa charakteristikám tamojších pôd. Ide o pôdy s neutrálnou až zásaditou reakciou (pH 6,8 a viac), s relatívne vysokým obsahom horčíka. Špecifikom týchto pôd býva náchylnosť na...

Nešetriť na vápnení, ale vápnením šetriť

Popri cukrovej repe či lucerne, patrí repka k plodinám s naj vyšším ročným odberom vápnika z pôdy, a preto sa vápneniu pred zakladaním porastov venuje osobitná pozornosť. V po rovnaní s obilninami odčerpá repka z porastu viac ako dvoj násobné množstvo vápnika (Ca 2+...

Koreňové a stonkové hniloby sóje

Sója sa postupne aj na Slovensku stáva dôležitou plodinou, najmä z hľadiska využitia na kŕmne a potravinárske spracovanie. Pri stúpajúcom podiele sóje v osevných postupoch prirodzene stúpa aj výskyt chorôb, vrátane koreňových hnilôb. Práve koreňové a stonkové hniloby...

Purpurová škvrnitosť – neznáma, ale dôležitá choroba sóje

Purpurová škvrnitosť - neznáma, ale dôležitá choroba sóje Sója sa na Slovensku udomácnila a teší sa čoraz väčšej obľube u pestovateľov naprieč celou krajinou. Ide o vítaný prerušovač väčšinou dosť zlých osevných postupov, ktoré sa zúžili spolu s útlmom živočíšnej...

Dronová aplikácia – jesenný herbicíd

V dnešnom článku sa budeme zaoberať témou, ktorá je veľmi aktuálna a zaujímavá pre mnohých poľnohospodárov: výhodami aplikácie herbicídov do ozimných plodín pomocou dronu. Ako viete, herbicídy sú chemické látky, ktoré sa používajú na ničenie buriny a zabezpečenie...

Vyorávanie repy – aktuálna situácia

Dnes som sa rozhodol napísať článok o jednej z najväčších výziev, ktorým čelia pestovatelia repy v našej krajine - znemožnení vyorávania repy kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam a dažďu. Viem, že to znie ako nudná téma, ale verím, že vás prekvapí, aké...

Choroby obilnín v roku 2023

Rok 2023 bol pestovateľsky zaujímavý najmä tým, že po rokoch sucha doprial aspoň prvej polovici vegetácie dostatok zrážok. To sa samozrejme prejavilo nielen na úrodách obilnín, ale aj na výskyte chorôb a škodcov. Preto by bolo užitočné zbilancovať, ako sa priebeh...