Vápnenie pôdy pred zakladaním porastov jarín

máj 20, 2024 | Články, Odborné články

Znižovanie produkčného potenciálu pôd v dôsledku straty niektorých dôležitých atribútov (pôdna štruktúra, biologická aktivita) sa prejavuje v zvýšenom záujme o problematiku vápnenia. Napriek tomu, že prevažná časť vápnenia pôd sa realizuje formou aplikácie vápenatých hmôt na strnisko po žatve, existuje viacero overených spôsobov ako plnohodnotne realizovať vápnenie aj v jarných mesiacoch – pred zakladaním porastov jarín.