VŠETKY ČLÁNKY

Ochrana pšenice proti listovým chorobám

Pestovanie pšenice sprevádza celý rad škodlivých činiteľov, spomedzi ktorých hubové choroby zaujímajú popredné miesto. Fytopatogénne huby napádajú obilniny od klíčenia až po zber a výnimkou nie je ani kolonizácia zŕn. Okrem priamej redukcie úrody dochádza aj k...

Poškodenie mrazom a nízkymi teplotami

V ostatnej dobe ako keby mráz nechcel nechať pestovateľov na pokoji. V období klimatickej zmeny sme síce skôr zvyknutí na opačné extrémy, ale ako je dobre známe, globálne otepľovanie nevylučuje ani takéto mrazivé periódy. V podvedomí pestovateľov sa poškodenie...

Hrdza plevová na Slovensku

Prelom vo vnímaní hrdze plevovej a jej škodlivosti na Slovensku znamenal rok 2014. Po epidémii hrdze plevovej sa zmenili nielen poznatky o životnom cykle huby, ale aj jej zaradenie medzi významné choroby pšenice. Pripomeňme si situáciu v danom roku, ktorá bola z...

Fyziologické škvrnitosti jačmeňa

Odborná verejnosť je v otázke ochrany rastlín proti škodlivým činiteľom, zdá sa, vedomostne a literatúrou vybavená dostatočne. Napriek tomu sa v praxi nezriedka stávajú prípady, že nad symptómami v poraste by bolo vhodné zvolať odborné konzílium... Na rastlinách sa...

Môžu rastlinné vírusy napadnúť človeka?

Rastlinné vírusy, inak nazývané aj fytovírusy sú v prírode veľmi rozšírené, napádajú široké spektrum druhov ovocia a zeleniny, ale aj ostatných rastlín. Napriek tomu našej pozornosti unikajú, pretože spôsobujú nenápadné symptómy, ktoré si oko laika buď vôbec nevšimne,...

Poznáme fuzariózu klasov dostatočne?

Poznáme fuzariózu klasov dostatočne? Fuzarióza klasov obilnín patrí na Slovensku k dobre známym chorobám. V porastoch obilnín sa vyskytuje každoročne v rôznej intenzite. Najškodlivejšia je pre ozimnú pšenicu, menej škodí v jačmeni a raži. Škodlivosť stúpa najmä na...

Choroby pšenice III. – choroby klasov a zŕn

Fuzarióza klasov Patogény: Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, F. poae ai. Choroba napáda klasy najmä na náchylných odrodách a pri vhodnom počasí (daždivo a hmlisto počas kvitnutia). Zhruba 10– 14 dní po kvitnutí sa na napadnutých klasoch objaví...

Choroby pšenice II. – choroby listov pšenice

Vírusová zakrpatenosť pšenice Patogén: Wheat dwarf virus Vírus WDV napáda predovšetkým pšenicu, ale môže sa vyskytovať sa aj na tritikale, jačmeni a iných obilninách a trávovitých burinách. Najvýraznejším symptómom je zakrpatenie rastlín infikovaných v skorých...

Choroby pšenice I. – pleseň snežná a choroby bázy stebla

Pleseň snežná Microdochium nivale (teleomorfa: Monographella nivalis) Pre porasty ozimín je obdobie prezimovania zložitým obdobím, ktoré mnohé rastliny neprežijú. Dôvodom tzv. vyzimovania môže byť komplex abiotických faktorov, alebo súčasné napadnutie fytopatogénnymi...

Choroby jačmeňa III. – choroby listov, klasov a zŕn

Choroby jačmeňa III. Choroby listov, klasov a zŕn Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD. ÚAV, Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre Rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa Patogén: Rhynchosporium secalis Choroba napáda v SR najmä ozimný, menej jarný jačmeň a ojedinelo aj raž. Symptómy...