Môžu rastlinné vírusy napadnúť človeka?

mar 20, 2023 | Odborné články

Rastlinné vírusy, inak nazývané aj fytovírusy sú v prírode veľmi rozšírené, napádajú široké spektrum druhov ovocia a zeleniny, ale aj ostatných rastlín. Napriek tomu našej pozornosti unikajú, pretože spôsobujú nenápadné symptómy, ktoré si oko laika buď vôbec nevšimne, alebo ich pripisuje iným príčinám. V súvislosti s aktuálnou pandémiou niekedy vznikajú otázky, či aj rastlinné vírusy môžu vstúpiť do sveta človeka alebo jeho zdravie nejako ovplyvniť. Pri súčasnom pandemickom koronavíruse COVID-19 sa skúmajú podozrenia že vznik tohto vírusu súvisí s mutáciami na zvieratách, príp. že sa zo zvierat preniesol na človeka. Je takéto niečo možné aj v prípade fytovírusov ? Zameraním tohto článku je bližšie priblíženie sveta fytovírusov a pohľad na ich možný vplyv na človeka. Odpovede na tieto otázky autor čerpal aj z vlastných skúseností, ale najmä z odbornej a vedeckej literatúry, ktorá je k dispozícii u autora článku.