Choroby jačmeňa I. – Choroby listov

mar 20, 2023 | Odborné články

Choroba napáda najmä ozimný jačmeň, menej ozimnú pšenicu, ovos, raž, kukuricu a rôzne druhy tráv. BYDV sa na jačmeni prejavuje najmä žltým zafarbením listov, odkiaľ pochádza aj názov choroby. Pri infekcii klíčiacich rastlín začínajú listy žltnúť už za 12–15 dní. Žlté sfarbenie sa objavuje najskôr na špičke listov, odkiaľ sa rozširuje pozdĺž okrajov smerom dole. Koreňový systém je oslabený a rastliny infikované v skorých rastových fázach nebývajú v období hlavnej vegetácie vyššie ako 15 cm. BYDV – vírus prezimuje najmä na oziminách – pšenici a jačmeni. Z rastliny na rastlinu ho prenášajú rôzne druhy vošiek, najmä voška čremchová (Rhophalosiphon padi). Nebol zistený prenos vírusu mechanicky, pôdou, ani osivom.