Choroby jačmeňa II. Choroby listov

mar 20, 2023 | Odborné články

Fyziologické škvrnitosti jačmeňa
Jačmeň je plodinou, na ktorej sa vyskytuje zvlášť pestrá paleta fyziologických škvrnitostí. Ich symptómy sa najčastejšie zamieňajú za symptómy hubových chorôb, najmä za hnedé škvrnitosti (P. teres, P. graminea, C. sativus), s ktorými sa veľmi podobajú. Preto treba k diagnóze pristupovať precízne, na základe detailov a nie iba povrchným vizuálnym zhodnotením listov.