Poznáme fuzariózu klasov dostatočne?

mar 20, 2023 | Odborné články

Poznáme fuzariózu klasov dostatočne?
Fuzarióza klasov obilnín patrí na Slovensku k dobre známym chorobám. V porastoch obilnín sa vyskytuje každoročne v rôznej intenzite. Najškodlivejšia je pre ozimnú pšenicu, menej škodí v jačmeni a raži. Škodlivosť stúpa najmä na náchylných odrodách, vo vlhkých lokalitách, pri zlom osevnom postupe, zlej predplodine a v rokoch bohatých na zrážky v období kvitnutia. Ochrana proti fuzarióze je rozpracovaná podrobne, no napriek tomu sú s jej účinnosťou pretrvávajúce problémy. Efektívna ochrana je totiž založená na komplexe opatrení vrátane použitia účinného fungicídu v správnom čase. Práve správne načasovanie aplikácie zo subjektívnych aj objektívnych príčin býva najčastejším dôvodom zníženej účinnosti fungicídov.