Fyziologické škvrnitosti jačmeňa

mar 21, 2023 | Odborné články

Odborná verejnosť je v otázke ochrany rastlín proti škodlivým činiteľom, zdá sa, vedomostne a literatúrou vybavená dostatočne. Napriek tomu sa v praxi nezriedka stávajú prípady, že nad symptómami v poraste by bolo vhodné zvolať odborné konzílium… Na rastlinách sa niekedy vytvoria také príznaky, ktoré nielen že nezodpovedajú žiadnej chorobe, ale dokonca aj oslovení odborníci nemajú na ich pôvod jednotný názor. Pestovateľ tak stráca istotu nielen nad správnosťou diagnózy, ale aj nad rozhodnutím čo urobiť s daným porastom. Typickým príkladom takýchto situácií sú fyziologické škvrnitosti, ktorých diagnostika je vďaka netypickým a často bizarným symptómom veľmi problematická. Niekedy sa presnú príčinu ani nepodarí určiť, resp. môže ísť o komplex faktorov.