DICTATE ®

Moderné viaczložkové zmáčadlo na zvýšenie spoľahlivosti aplikácie pôdnych herbicídov.

DICTATE ® je moderné viaczložkové zmáčadlo určené na zvýšenie spoľahlivosti aplikácie pôdnych herbicídov.

Obsahuje neiónové povrchovo aktívne látky, emulgátory, adhezíva a olej, vďaka čomu tvorí po zmiešaní vody so širokým spektrom pesticídov homogénnu emulziu.

Zlepšuje adsorpciu účinnej látky pôdnymi časticami, čím zvyšuje bezpečnosť herbicídu s reziduálnym účinkom k ošetrenej plodine a znižuje straty účinnosti vyplavením do spodných vrstiev pôdneho profilu.

Hlavné výhody

• Zvýšenie účinnosti herbicídneho ošetrenia

• Zníženie rizika fytotoxicity na ošetrenej plodine

• Preukázané zvýšenie úrody

• Možnosť aplikácie s herbicídmi v poľných plodinách aj zelenine

• Priaznivý ekotoxikologický profil

Ako získať maximum z aplikácie pôdneho herbicídu?

• Obmedziť úlety postrekovej kvapaliny

• Zvýšiť rovnomernosť postreku

• Znížiť vyplavenie herbicídov z aktívneho pôdneho profilu

Úspešnosť aplikácie pôdnych herbicídov podmieňuje

• Rýchlosť pojazdu postrekovača a vetra pri aplikácii

• Výška ramien nad úrovňou terénu

• Zvolený typ trysiek

• Obsah ílovitých častíc a organickej hmoty v aktívnom pôdnom horizonte

• Časové rozloženie zrážok a ich úhrnov

Účinné zložky prípravku DICTATE ®

● Dietanolamid kyseliny kokosovej: 30 g/l

● Metylester repkového oleja: 800 g/l

● Olej tálový (smola): 25 g/l

Dávkovanie

0,2-0,4 l/ha v 200 l vody/ha

Poradie plnenia

Prvý sa do vody pridáva DICTATE ® a po riadnom premiešaní postrekovej kvapaliny pridať ďalšie prípravky zmesi Tank-Mix

Tank-Mix

– pôdne herbicídy

(napr. účinné látky pendimetalin, flufenacet, terbuthylazine, clomazone,

metazachlor, metribuzine, imazamox, izoxaflutole atď.)