Dictate®

Účinné zložky:

• Dietanolamid kokosovej k yseliny: 30 g/l
• met ylester repkového oleja: 800 g/l
• Olej tálový, smola: 25 g/l

Moderné viaczložkové zmáčadlo k zvýšeniu spoľahlivosti aplikácie pôdnych herbicídov. Obsahuje neiónové povrchovo aktívne látky, emulgátory, adhezíva a olej, ľahko tvoriace po zmiešaní s vodou a širokým spektrom pesticídov homogénnu emulziu.

Zlepšuje adsorpciu účinnej látky pôdnymi časticami a to zvyšuje bezpečnosť herbicídu s reziduálnym účinkom k ošetrenej plodine a znižuje straty účinnosti vyplavením do spodných vrstiev pôdneho profilu.

Pôsobenie prípravku
Dictate® je adjuvant na báze repkového oleja obsahujúci neiónové emulgačné činidlá a lepiace činidlá, ktoré ľahko emulgujú / rozptyľujú olej vo vode. Má nízku viskozitu a je ľahko miešateľný, pričom vytvára stabilnú a homogénnu emulziu so širokou škálou pesticídov. Zlepšuje prí jem a prienik pesticídov do listov citlivých druhov burín. Pri prípravkoch aplikovaných na pôdu zlepšuje priľnavosť herbicídov k povrchu pôdnych častíc, preto nedochádza k ich zmývaniu a vyplaveniu v pôdnom profile.

Adjuvant Dictate® sa používa s herbicídnymi prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie v ich plnej povolenej dávke. Používa sa v termíne aplikácie zvoleného herbicídneho prípravku, avšak maximálne do uvedeného vývojového štádia plodiny.

Poradie plnenia
prvé v poradí pridávať zmáčadlo Dictate® a po riadnom premiešaní postrekovej kvapaliny pridať ďalšie prípravky zmesi Tank-mix.

Tank-Mix
pôdne herbicídy (napr. účinné látky – pendimetalin, flufenacet, terbuthylazine, clomazone,
metazachlor, metribuzine, imazamox, izoxaflutole a ďalšie).

Hlavné výhody
• Zvýšenie úspešnosti herbicídneho zásahu
• Zníženie rizika f fytotoxicita y na ošetrenej plodine
• Preukázané zvýšenie výnosu
• možnosť aplikácie s herbicídmi v poľných plodinách aj zelenine
• Priaznivý ekotoxikologický profil

Dokumenty na stiahnutie: