Evoque®

Unikátne štvorzložkové zmáčadlo pre maximálnu účinnosť fungicídov.

Účinné zložky:

• metylester repkového oleja: 665 g/l
• heptylmetyl trisiloxán modifikovaný polyetylénglykolom: 112 g/l
• alkohol etoxylát (6 EO): 22,5 g/l
• alkohol etoxylát (8 EO): 19,1 g/l

Evoque tvorí zmes vysoko účinných zložiek na zlepšenie rovnomernosti postreku, pokrytie listovej plochy a príjmu systemických fungicídov poľnohospodárskymi plodinami a viacročnými kultúrami. Kombinácia organosilikonového a dvoch alkoxylovaných zmáčadiel znižuje povrchové napätie kvapôčok postreku a ich odrážanie od povrchu listov a tiež obmedzuje a bráni tvorbe zliatych a väčších kvapôčok s následným stekaním z povrchu listov.

Pôsobenie prípravku
Pomocný prípravok adjuvant EVOQUE obsahuje zmes látok, ktoré napomáhajú ľahšej emulgovateľnosti olejovej zložky vo vode. Má nízku viskozitu a je ľahko miešateľný, pričom vytvára stabilnú a homogénnu emulziu so širokou škálou prípravkov na ochranu rastlín.
Pomocný prípravok EVOQUE môže byť použit ý so všetkými prípravkami na ochranu rastlín – t.j. fungicídmi, herbicídmi, insekticídmi, rastovými regulátormi a listovými hnojivami. Zlepšuje vlastnosti aplikačných kvapalín, znižuje riziko úletu pri samotnej aplikácii a napomáha lepšiemu prieniku účinnej látky a rovnomernému pokrytiu ošetrovaných rastlín. Pri použití so systémovými fungicídmi zlepšuje ich prienik do ošetrených rastlín a optimalizuje ich pokrytie aplikačnou kvapalinou.

Dávka vody: 100–300 l/ha (v závislosti od použitého Tm par tnera) maximálny počet ošetrení: v súlade so schválenými podmienkami pre použitie konkrétneho prípravku na ochranu rastlín.

Pomocný prípravok
Evoque® aplikujte s autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín. Ochranná doba sa riadi podľa prípravku na ochranu rastlín, s ktorým sa pomocný prípravok aplikuje.

Poradie plnenia
Prípravok Evoque® sa pridáva posledný v poradí po riadnom premiešaní postrekovej kvapaliny.

Tank-Mix
triazoly, strobiluríny, SDHI (napr. protioconazole, tebuconazole, azoxystrobin, pyraclostrobin, bixafen, boscalid, fluopyram, a ďal šie)

Hlavné výhody
• Zníženie úletov a zlepšenie rovnomernosti postreku
Evoque® prispieva k rovnomernosti postreku a znižuje nebezpečenstvo úletov postrekovej kvapaliny, a tým zlepšuje presnosť a cielenosť aplikácie.
• Zníženie odskakovania kvapiek a stečenie postreku z listov
Unikátna kombinácia organosilikonového a dvoch alkoxylovaných zmáčadiel znižuje povrchové napätie kvapiek postrekovej kvapaliny a tým aj ich stečenie
Unikátne zloženie tiež bráni zliatiu kvapôčok z povrchu listov.
• Zvýšenie pokryvnosti postreku – unikátna zmes zmáčadiel vytvára rovnomerný film na povrchu listov, vrátane pokrytia ťažko prístupných povrchov.
• Zvýšenie príjemu postreku listami
Evoque® zlepšuje príjem postreku cez voskovú vrstvu, tým zvyšuje biologickú dostupnosť fungicídov, zlepšuje dosiahnutú kvalitu postreku a prispieva k zvýšeniu výnosu.

Dokumenty na stiahnutie: