EVOQUE®

Unikátne štvorzložkové zmáčadlo pre maximálnu účinnosť fungicídov

 • Evoque tvorí zmes vysoko účinných zložiek na zlepšenie rovnomernosti postreku, pokrytie listovej plochy a príjmu systémových fungicídov poľnohospodárskymi plodinami a viacročnými kultúrami.
 • Obmedzením úletu postreku sa zlepší rovnomernosť aplikácie fungicídov.
 • Kombinácia organosilikónového a dvoch alkoxylovaných zmáčadiel znižuje povrchové napätie kvapôčok postreku a ich odrážanie od povrchu listov. Obmedzuje a bráni tvorbe zliatych a väčších kvapôčok s následným stekaním z povrchu listov.
 • Unikátna zmes účinných zložiek zlepšuje pokrytie listovej plochy, vrátane ťažko prístupných miest a vytvára na povrchu listov rovnomerný film. Tým sa zlepšuje prienik postreku voskovou vrstvou a zvyšuje biologická účinnosť fungicídov. V dôsledku ich lepšieho príjmu sa zvyšuje aj účinnosť ošetrenia proti chorobám a úroda ošetrených plodín.

Účinné zložky

 • metylester repkového oleja: 665 g/l
 • heptylmetyl trisiloxán modifikovaný polyetylénglykolom: 112 g/l
 • alkohol etoxylát (6 EO): 22,5 g/l
 • alkohol etoxylát (8 EO): 19,1 g/l

Dávkovanie

min. 0,25 l/ha v 200 l vody/ha, maximálna koncentrácia 0,2 %

Poradie plnenia

Prípravok EVOQUE® sa pridáva posledný v poradí, po riadnom premiešaní postrekovej kvapaliny.

Tank-Mix

– triazoly, strobiluríny, SDHI fungicídy

(napr. prothioconazole, tebuconazole, azoxystrobin, pyraclostrobin, bixafen, boscalid, fluopyram, atď.)

Ako získať z aplikácie fungicídov maximum?

Programy fungicídnych ošetrení proti hubovým chorobám sa v súčasnosti menia v závislosti od aktuálneho zúženia spektra účinných látok a zvýšeného rizika vzniku rezistencie. Evoque je vysoko účinné 4-zložkové zmáčadlo na zníženie úletu postrekovej kvapaliny, zvýšenie rovnomernosti postreku, zlepšenie pokrytia listovej plochy a zvýšenie príjmu fungicídov listami.

 • Znížte úlet a zlepšite rovnomernosť postreku

Evoque prispieva k rovnomernosti postreku a znižuje nebezpečenstvo úletu postrekovej kvapaliny, čím zlepšuje presnosť a cielenosť aplikácie.

 • Znížte odrážanie kvapiek a stekanie postreku z listov

Unikátna kombinácia organosilikonového a dvoch alkoxylovaných zmáčadiel znižuje povrchové napätie kvapiek postrekovej kvapaliny, zvyšuje ich priľnavosť a obmedzuje stekanie kvapiek z listov

Unikátne zloženie prípravku bráni vzájomnému zliatiu kvapôčok a ich odtekaniu z povrchu listov.

 • Zvýšte pokryvnosť postreku

Unikátna zmes zmáčadiel vytvára rovnomerný film na povrchu listov, vrátane pokrytia ťažko prístupných povrchov.

 • Zvýšte príjem postreku listami

Evoque zlepšuje príjem postreku cez voskovú vrstvu, čím zvyšuje biologickú účinnosť fungicídov, zlepšuje dosiahnutú kvalitu postreku a prispieva