Foli Max® Universal
Originálne tekuté listové hnojivo, ktoré má univerzálne použitie. Je určené pre všetky poľnohospodárske plodiny pestované u nás, ako sú obilniny, olejniny, strukoviny,
okopaniny, zeleniny, technické plodiny, ovocné dreviny a kry, okrasné rastliny.
Ďalej obsahuje: bór (B) a mikroživiny chelatizované s EDTA – železo (Fe), meď (Cu), zinok (Zn), mangán (Mn), molybdén(Mo) vo fyziologicky účinných množstvách. Do hnojiva je pridávaný promótor fotosyntézy kyselina 5-amínolevulová vo forme japonského výrobku Pentakeep S.
Aminokyseliny – hydrofóbne a hydrofilné, uhlohydráty, zeolit, adhezívne látky, rastové stimulátory, bioaktivátory, urýchľovač fotosyntézy – kyselina 5-aminolevulová, antistresové látky a nepenivé zmáčadlo.

Dávkovanie
2,5 l/ha

Výhody listového hnojiva Foli Max® universal
• ide o EC (Electrical Conductivity – elektrická vodivosť). Optimálna elektrická vodivosť je zárukou jeho rýchleho prestupu z povrchu listov do vnútra listov (do mezofilu).
• základom hnojiva Foli Max® Universal je močovinový dusík, ktorý umožňuje pracovať s podstatne vyššími koncentráciami bez rizika poškodenia porastov (tzv. popálenia).
• hnojivo sa môže aplikovať aj pri vyšších denných teplotách a priamom slnečnom žiarení (bez rizika popálenia rastlín) a taktiež jednorazovo – bez delenia celkovej dávky listového
hnojiva na ha.
• vďaka svojmu zloženiu (-HPO4, -H2PO4) má určitú pufrovaciu schopnosť a pri menších výkyvoch pH spôsobených napr. vodou použitou do postrekovača a pod., dokáže stabilizovať pH na požadovanej úrovni.
• pri aplikácii hnojiva Foli Max® Universal s DAM-om sa odporúča pridávať 1–3 litre Foli
Max® Universal. Dosiahne sa zamedzenie jednostranného hnojenia dusíkom. Prináša to vysoký ekonomický efekt v zvýšení úrody a jej kvality.
• Foli Max® Universal obsahuje síru a meď v dostatočnom množstve na to, aby potlačil počiatočný tlak patogénnych húb (múčnatka…) a zároveň sa plodina prihnojí na list. Tým sa ušetrí prvý, tzv. preventívny postrek relatívne drahými fungicídnymi prípravkami.

Dokumenty na stiahnutie: