FOLI MAX® UNIVERSAL

Originálne tekuté listové hnojivo, ktoré má univerzálne použitie. Je určené pre všetky poľnohospodárske plodiny pestované u nás: obilniny, olejniny, strukoviny, okopaniny, zeleniny, technické plodiny, ovocné dreviny a kry, okrasné rastliny.

FOLI MAX® UNIVERSAL je listové hnojivo s obsahom hlavných živín dusík (N), fosfor (P), draslík (K) a síra (S). Obsahuje taktiež bór (B) a mikroživiny chelatizované s EDTA železo (Fe), med (Cu), zinok (Zn), mangán (Mn), molybdén (Mo) vo fyziologicky úcinných množstvách. Dalej obsahuje: aminokyseliny – hydrofóbne a hydrofilné, uhlohydráty, zeolit, adhezívne látky, rastové stimulátory, bioaktivátory, urýchlovac fotosyntézy – kyselina 5-aminolevulová, antistresové látky a nepenivé zmáčalo.

Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku: hustota: 1,36, vôňa: po síre, farba: čierna tekutina

Obsah celkového dusíka ako N v hmot. % :  10 (obsahuje 3 druhy dusíka: CO(NH2)2 = amidický, -NH4 = amoniakálny, -NO3 = dusičnanový).

Obsah celkového fosforu ako P2O5 v hmot. % :  5

Obsah celkového draslíka ako K2O v hmot. % :  6

Obsah síry ako S v hmot. % :  10

Ďalej obsahuje : B /bór/ a mikroživiny chelatizované s EDTA ( Fe /železo/, Cu /meď/, Zn /zinok/, Mn /mangán/, Mo /molybdén/ ) vo fyziologicky účinných množstvách

t.j. N (10) – P (5) – K (6) – S (10)

Dôvody Vášho rozhodnutia sa pre hnojivo FOLI MAX® UNIVERSAL

 • Ide o EC (Electrical Conductivity – elektrická vodivosť). Optimálna elektrická vodivosť je zárukou jeho rýchleho prestupu z povrchu listov do vnútra listov (do mezofilu).
 • Rýchla účinnosť a prevencia proti zmytiu ci zasychaniu na povrchu listov.
 • Univerzálnosť hnojiva spočíva vo vhodnosti pre všetky plodiny, rastliny, ktoré obsahujú chlorofyl.
 • Základom hnojiva FOLI MAX® UNIVERSAL je močovinový dusík, ktorý umožňuje pracovať s podstatne vyššími koncentráciami bez rizika poškodenia porastov (tzv. popálenia).
 • V prípade potreby môžete aplikovať celú dávku listového hnojiva jednorazovo (2,5 l/ha) bez delenia na dvakrát, napríklad vo vlhkom roku, keď hrozí, že sa viackrát do porastu nedostanete.
 • Hnojivo môžete aplikovať aj pri vyšších denných teplotách a priamom slnečnom žiarení (bez rizika popálenia rastlín) a taktiež jednorazovo – bez delenia celkovej dávky listového hnojiva na ha.
 • Vďaka svojmu zloženiu (hydrofilné a hydrofóbne aminokyseliny, uhľohydráty, zeolit), je značne odolné voci zmývaniu z povrchu ošetrených rastlín. Taktiež je značne odolné voči rýchlemu zasychaniu na povrchu rastlín. Keď k tomu pri vysokých teplotách a priamom slnečnom žiarení dôjde, vytvorená mikro-vrstva je hygroskopická a dokáže, po zvýšení vodných pár vo vzduchu i prostredníctvom rosy, nabobtnať a príjem živín sa obnoví.
 • FOLI MAX® UNIVERSAL má vďaka svojmu zloženiu (-HPO4, -H2PO4,) určitú pufrovaciu schopnosť a pri menších výkyvoch pH spôsobených napr. vodou použitou do postrekovača a pod. dokáže stabilizovať pH na požadovanej úrovni.
 • FOLI MAX® UNIVERSAL obsahuje stimulátory rastu a vývoja rastlín a preto už nie je potrebné v „optimálnom“ pestovateľskom ročníku používať relatívne drahé stimulačné prípravky.
 • Produkt obsahuje bioaktivátory, ktoré podstatne zvyšujú účinnosť aplikovaných makro- a mikroživín. Zvlášť však zvyšujú účinnosť systémových pesticídov. Táto skutočnosť umožňuje použiť spodné hranice rozsahu aplikačnej dávky na jednotku plochy pri rovnakej účinnosti (resp. znížiť dávku pesticídu až o 10 %), čim sa ušetria značné finančné prostriedky pri vysokých cenách používaných pesticídov. Znovu sa obratom vrátia náklady vynaložené na nákup týchto listových hnojív!
 • Promótor fotosyntézy kyselina 5-amínolevulová je pridávaná do hnojiva vo forme japonského výrobku Pentakeep S.
 • Výrobok obsahuje niektoré antistresové látky, ktoré pomáhajú prekonávať rastlinám nepriaznivé podmienky zvlášť v extrémne suchom ci vlhkom roku, pri mechanickom poškodení porastu (ľadovcom, chemickým poškodením – napr. pesticídmi atď.).
 • Pri aplikácii hnojiva FOLI MAX® UNIVERSAL s DAM-om jednoznačne odporúčame pridávať 1–3 litre FOLI MAX® UNIVERSAL. Dosiahneme zamedzenie jednostranného hnojenia dusíkom. Prináša to vysoký ekonomický efekt v zvýšení úrody a jej kvality.
 • Originálne EC kvapalné listové hnojivo FOLI MAX® UNIVERSAL je účinné pri potláčaní nežiaducich nitrifikačných procesov a inhibície ureázy. Uvedenú vlastnosť odporúčame stále využívat v kombinácii s DAM-om.
 • FOLI MAX® UNIVERSAL obsahuje síru a med v dostatočnom množstve na to, aby potlačil počiatočný tlak patogénnych húb (múčnatka…) a zároveň sa plodina prihnojí na list. Tým sa ušetrí prvý, tzv. preventívny postrek relatívne drahými fungicídnymi prípravkami, čím sa obyčajne obratom už druhýkrát uhradí celkový náklad na nákup listového hnojiva. Čiastočný repelentný účinok má zložka humátov v kombinácii s PVT (predmet výrobného tajomstva) napr. proti pásavke zemiakovej a pod.


Na stiahnutie