Inferno®
Účinné zložky:

22 % w/o síran amónny
2,12 % w/o alkylpolyglykosid
1,47 % w/o polyakrylamid

Zmáčadlo vo forme kvapalného koncentrátu určené k zlepšeniu vlastností postrekových kvapalín, zníženie penivosti, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zvýšenie odolnosti proti dažďu. Znižuje pH postrekovej kvapaliny a zlepšuje biologickú účinnosť pesticídov, predovšetkým na báze glyfosátov, diquatu a kontaktných herbicídov.

Výhody použitia
• redukcia úletu postrekovej kvapaliny
• optimalizácia zachytenia a rozprestretia postreku
• odolnosť proti dažďu
• úprava tvrdosti vody
• optimalizácia pH vody
• protipenivý účinok

Inferno® je vyvinuté pre zvýšenie herbicídnej účinnosti glyfosátu a kontaktných fenoxykysel í n. Zlepšuje vlastnosti postrekovej kvapaliny znížením pH, redukciou tvrdosti vody a obmedzením penivosti. Znižuje úlet postreku, zlepšuje pokryvnosť a rozprestrenie na listoch, urýchľuje účinok a zvyšuje odolnosť proti dažďu.

Inferno® pridávajte do postrekovej nádrže, ako prvý.

• Inferno® zabraňuje tvorbe príliš malých kvapiek, čím sa redukuje úlet a straty spôsobené vyparovaním postreku pred dopadom na list.
• Dochádza k redukcii odskakovania kvapiek od povrchu listu, k redukcii stekania kvapiek a následného stekania postreku mimo list.
• Zlepšuje zachytenie postreku na liste a tým zvyšuje jeho následnú odolnosť proti zmyvu dažďom. Inferno® upraví zásaditú vodu na optimálne hodnoty pH 6,8 – 6,2 pre postrek.
• Významne redukuje tvorbu nežiaducej peny v postrekovači.

Adjuvant Inferno® sa používa s registrovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienkami pre ich použitie. Používa sa v plodinách do uvedeného vývojového štádia plodiny so všetkými schválenými pesticídmi do ich plnej registrovanej dávky.

Dokumenty na stiahnutie: