LeoHumin® Organic
Najvyšší obsah prírodných humínových kyselín z Leonarditu.
• pôsobí ako stimulant, podporuje vstrebávanie a transport živín v rastlinách
• zabezpečuje zníženie potreby chemických hnojív, tým prispieva aj k nižšiemu znečisteniu životného prostredia
• LeoHumin® Organic je 100% z Leonarditu
• humínové kyseliny sú látky, ktoré majú komplexné/chelátové vlastnosti, ktoré zlepšujú príjem minerálnych látok, čo vedie k zlepšeniu zdravia a odolnosti plodín v stresových podmienkach
• prípravok je vhodný na aplikáciu do pôdy alebo na listovú aplikáciu
• vhodný do ekologického poľnohospodárstva z dôvodu triedenia a ťaženia bez chemického spracovania
• význam v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve

Možnosť aplikácie do pôdy a na list
1. Význam aplikácie do pôdy – humínové kyseliny uvoľňujú živiny v pôde a sprístupňujú ich rastlinám, zvyšujú zadržiavanie vody
2. Význam aplikácie na list – zvyšuje sa priepustnosť bunkových stien

Agronomické výhody
• stimuluje rast koreňov
• obsah humínových, fulvo a ulmovej kyseliny
• stimuluje rast a vývoj rastlín (fotosyntéza..)
• synergický efekt s listovými živinami
• rýchla absorpcia vďaka veľkosti častíc

Porovnanie zloženia LeoHumin® Organic a konkurenčného produktu
Dokumenty na stiahnutie: