LIQUIFiX ™ GLYCINE 120 + COLOURFiX BLUE

Účinná zložka
Bradyrhizobium japonicum

Balenie a dávka
Balenie obsahuje 16 l + 4 l / 4 t osiva

• dvojzložkový inokulant (Liquifix Glycine + Colour fix Blue).
• špičkový moderný prípravok s ľahkou inokuláciou sóje až 120 dní pred sejbou
• pohodlný efektívny spôsob ako dodať potrebné množst vo baktérií na t vorbu hrčiek r ýchle vzchádzajúcich porastov
• vysoký obsah živých a odolných baktérií s vysokou konverziou vzdušného dusíka, koncentrácia baktérii najmenej 5×109 / ml
• možnosť aplikovať už na namorené osivo
• určené predovšetkým pre osivárske firmy
• LIQUIFiX Glycine obsahuje minimálne 3×10 ™ + Colourfix Blue baktérií Bradyrhizobium japonicum v jednom grame prípravku. Vďaka dôkladnému výberu najlepších a výkonných kmeňov baktérií je dodávané optimálne množstvo dusíka.
Dokumenty na stiahnutie: