LIQUIFiX® GLYCINE 120 + COLOURFiX BLUE

Kvapalný inokulant určený na a ošetrenie osiva sóje (Glycine max). Výrobok obsahuje dve bakteriálne kmene Bradyrhizobium japonicum, spp. s minimálnou výrobcom deklarovanou koncentráciou CFU 5×109 na gram prípravku.

Účinná zložka

Bradyrhizobium japonicum

Balenie a dávka

Balenie obsahuje 16 l + 4 l / 4 t osiva

  • špičkový moderný prípravok s ľahkou inokuláciou sóje až 120 dní pred sejbou
  • pohodlný efektívny spôsob ako dodať potrebné množstvo baktérií na tvorbu hrčiek rýchle vzchádzajúcich porastov
  • koncentrácia baktérií najmenej 5×109 / ml
  • možnosť aplikovať už na namorené osivo

Jednoduchá aplikácia:

Aplikácia tekutého inokulantu pomocou aplikátora je jednoduchšia, než aplikácia prípravkov na báze rašeliny. Aplikáciu je možné taktiež realizovať pomocou moričky. Navyše je možné použitie špeciálneho farbiaceho prípravku, ktorý zabezpečí vizuálnu kontrolu rovnomernosti aplikácie. Jedno balenie inokulantu (3 l) zabezpečí ošetrenie 1 tony osiva.