MOLYFiX ™

Zloženie
Vo vode rozpustný molybdén (Mo) z molybdénanu sodného: 15,5 % hm. (250 g/l)
Vo vode rozpustný fosfor (P) z kyseliny fosforečnej: 15,0 % w/ w (242 g/l)

Aplikačná dávka: 0,2 l na tonu osiva

MOLYFiX ™ obsahuje biokompatibilný molybdén (Mo) obohatený o rozpustný fosfor (P). Produkt poskytuje dôležité mikroživiny pre tvorbu symbiotických hľuziek na koreňoch sóje (Glycine max). molybdén (Mo) je základnou zložkou enzýmov tzv. nitrogenázy, ktoré premieňajú vzdušný dusík na amoniak v koreňových hľuzách a sú rozhodujúci v procese fixácie vzdušného dusíka.

Príjem molybdénu (Mo) rastlinami z pôdy je podmienený alkalickým pH pôdneho roztoku, pokiaľ nie je blokovaný vyrovnaním v nerozpustných zlúčeninách a jeho úloha pri premene dusičnanov na aminokyseliny a bielkoviny je nenahraditeľná. Nedostatok molybdénu (Mo) môže viesť k zníženiu výnosu v dôsledku nedostatočnej metabolickej premene dusičnanov v rastlinných pletivách sóje.

Dôvody aplikácie molyfix s prípravkom liquifix glycine pri inokulácii osiva sóje
• zlepšená klíčivosť a rovnomerné vzchádzanie plodín
• intenzívna tvorba koreňov a hľúz
• fixácia vzdušného dusíka
• dostupný molybdén (Mo) pre tvorbu aminokyseliny a bielkoviny
• zvýšenie v ýnosu sóje až o 12 % (Maďarsko)

Aplikácia MOLYFiXu™
• Po zmiešaní MOLYFiXu s tekutým rastlinným prípravkom, inokulantom, LIQUIFiX Glycine zmes sa aplikuje na osivo v moriacom zariadení najlepšie do 7 dní pred výsevom sóje.

V prípade pochybností o podmienkach skladovania už naočkovaného osiva sa odporúča naočkovať ho zmesou LIQUIFiX ™ Glycine + MOLYFiX ™.

Dokumenty na stiahnutie: