MOLYFix

MOLYFiX obsahuje bio-kompatibilný molybdén (Mo) obohatený o rozpustný fosfor (P). Produkt poskytuje dôležité mikro živiny pre tvorbu symbiotických hrčiek na koreňoch sóje (Glycine max). Molybdén (Mo) je základnou zložkou enzýmov (tzv. nitrogenáz), ktoré premieňajú vzdušný dusík na amoniak v koreňových hrčkách a sú tak rozhodujúce v procese symbiotickej fixácie vzdušného dusíka. Príjem molybdénu (Mo) rastlinami z pôdy je podmienený alkalickým pH pôdneho roztoku, pokiaľ nie je blokovaný v nerozpustných zlúčeninách. Jeho úloha pri premene dusičnanov na aminokyseliny a bielkoviny je nenahraditeľná. Nedostatok molybdénu (Mo) môže viesť k zníženiu úrody v dôsledku nedostatočnej metabolickej premeny dusičnanov v rastlinných pletivách sóje.

Zloženie:

Vo vode rozpustný molybdén (Mo) z molybdénanu sodného: 15,5 % hm. (250 g/l)

Vo vode rozpustný fosfor (P) z kyseliny fosforečnej: 15,0 % w/w (242 g/l)

Výhody aplikácie MOLYFiX s prípravkom LIQUIFiX Glycine pri očkovaní osiva sóje

  • zlepšená klíčivosť a rovnomerné vzchádzanie plodín
  • intenzívna tvorba koreňov a hľúz
  • fixácia vzdušného dusíka
  • dostupný molybdén (Mo) pre tvorbu aminokyselín a bielkovín
  • zvýšenie úrody sóje až o 12 %

Spôsob aplikácie

Po zmiešaní MOLYFiXu s tekutým rastlinným prípravkom, očkovacou látkou LIQUIFiX Glycine sa zmes aplikuje na osivo v moriacom zariadení, najlepšie do 7 dní pred výsevom sóje.

V prípade pochybností o podmienkach skladovania už naočkovaného osiva sa odporúča naočkovať ho zmesou LIQUIFiX Glycine + MOLYFiX.

Odporúčané dávkovanie:

Aplikujte MOLYFiX v dávke 0.2 l/t osiva sóje


Na stiahnutie