Novafol™ Bormo

Zloženie:

Vodorozpustný bór (B) (borethanolamin) 10,7 % hm. (145 g/l)
Vodorozpustný molybdén (Mo) (molybdénan sodný) 0,61 % hm. (8,3 g/l)

Kvapalné listové hnojivo na rýchle odstránenie nedostatku bóru a molybdénu.

NOVAFOLTM BORMO obsahuje bór (B), ktorý podporuje biosyntézu sacharidov, ktoré sú núdzovým zdrojom energie najmä v stresových situáciách. Sacharidy sa ukladajú v zásobných orgánoch a v olejnatých semenách slúžia ako primárny zdroj pre biosyntézu tukov.

NOVAFOLTM BORMO obsahuje molybdén (Mo), ktorý je pre rastliny ťažko prístupný z pôd s neutrálnym a kyslým pH. Molybdén podporuje metabolizmus dusičnanov uložených v rastlinách a tvorbu aminokyselín a tým aj bielkovín. Nedostatočný metabolizmus dusičnanov v obilninách, olejninách a strukovinách spôsobuje zníženie úrody a kvality semien.

NOVAFOLTM BORMO sa aplikuje listovým postrekom na začiatku intenzívneho rastu plodín,
najlepšie s inými hnojivami vrátane biostimulátorov, hnojivami s riadeným uvoľňovaním a prípadne s prípravkami na ochranu rastlín v závislosti od situácie a miestnych podmienok.

Dávkovanie
NOVAFOLTM BORMO sa aplikuje postrekom podľa potreby pri latentnom a zjavnom nedostatku bóru a molybdénu v dávke 200 l vody/ha v dostatočne zapojených porastoch. Skutočná dávka sa určuje s prihliadnutím na stav porastu a živín, pH pôdy a miestne podmienky. Najlepšie výsledky sa dosiahnu po aplikácii v ranných a večerných hodinách, keď nie je
intenzívne slnečné žiarenie a pri teplotách nižších ako 25 °C.

Dokumenty na stiahnutie: