Nutrino®
Zloženie:

NPK 28 – 0 – 0
Celkový dusík 28 % N
– 11,5% močovina,
– 16,5% močovino-formaldehyd

Roztokové hnojivo s riadeným uvoľňovaním dusíka
Nutrino® je vysoko účinné roztokové hnojivo s riadeným uvoľňovaním dusíka. Postupné uvoľňovanie dusíka obmedzuje riziko popálenia listov a zároveň zlepšuje celkové využitie dodaného dusíka na mimoriadne vysokú hladinu 85 až 95 %.

• aplikuje sa postrekom vzhľadom na priebeh vegetácie a podľa aktuálnej
• potreby prihnojovanej plodiny. Cielená aplikácia hnojiva
• dosahuje až osemnásobne vyššiu účinnosť v porovnaní s granulovanými dusíkatými hnojivami
• je vhodné aj pre variabilné aplikácie dusíka, vrátane služby Varistar®
• má výbornú miešateľnosť s prípravkami na ochranu rastlín

Nutrino® je 8krát účinnejšie ako granulované hnojivá

• Postrek dusíkatým hnojivom Nutrino® rovnomerne priľne k povrchu listu a osmózou prechádza cez kutikulu do epidermy a bunkových stien listov prihnojenej plodiny.
• Nutrino® sa hromadí v cytoplazme a následne preniká do hrubého endoplazmatického retikula, kde je štiepený enzýmami na dusičnany (NO3).
• Rýchlosť premeny dusíkatého hnojiva Nutrino® na dusičnany (NO3) v bunkových pletivách závisí od dĺžky reťazcov živíc, ktoré sú súčasťou formulácie hnojiva a riadia rýchlosť štiepenia.
• Nutrino® sa na dusičnany (NO3) štiepi v listových pletivách a riadené štiepenie až osemnásobne zvyšuje účinnosť prihnojenia

Nutrino® nepopáli listy

Nutrino® je po rovnomernom pokrytí povrchu listov absorbované cez kutikulu a enzýmy ho následne v listových pletivách postupne menia na dusičnany (NO3) v priebehu 6–8 týždňov. Nedochádza teda k rýchlej premene močoviny, ktorá spôsobuje poškodenie povrchu listov.

Nutrino® má veľmi nízku osmolalitu * a riziko popálenia na liste prihnojovanej plodiny je preto minimálne

Výhody aplikácie Nutrino® do porastu repky ozimnej
• Dostatok N pre tvorbu aminokyselín
• Pozvoľné uvoľňovanie N v šešuliach repky
• Dostatok chlorofylu pre fotosyntézu
• Zvýšenie výnosu a obsahu oleja v semenách
• Vysoká využiteľnosť dodaného N (až 95 %)
• Vysoký výkon prihnojovania dronom
• Možnosť variabilnej aplikácie podľa stavu a potreby výživy porastu
• Zníži vstupy dusíka v zmysle smernice o dusičnanoch
• Umožňuje miešanie v tank-mixoch s POR a listovými hnojivami

Nutrino® a príklady tank-mixov v repke
Úspešnosť metabolickej premeny dusičnanovej formy dusíka (NO3) na aminokyseliny a následne na bielkoviny je podmienená dostupnosťou síry (S) alebo molybdénu (Mo) v prvom kroku a mangánu (Mn), medi (Cu), železa (Fe) a horčíka (Mg) v druhom kroku. Nutrino® (10–30 l/ha) + Quantum BoronActive (1 l/ha) na doplnenie bóru (B), medi (Cu) a molybdénu (Mo).
Nutrino® (10–30 l/ha) + Quantum SeaAmin (1,0 l/ha) na lepšie a silnejšie zakorenenie repky do začiatku zimy a na zníženie POR po aplikácii a jesenného abiotického stresu.
Nutrino® (10–30 l/ha) + Quantum AminoMax (0,5 l/ha) na regeneráciu listovej plochy pri abiotických alebo biotických stresoch.
Nutrino® (10–30 l/ha) + Quantum UltraComplex (2–5 l/ha) na zlepšenie úspešnosti premeny dusíka na aminokyseliny.
Nutrino® (10–30 l/ha) sa môže miešať aj s fungicídmi a insekticídmi v rámci ich registračného rozsahu, čím sa ušetria náklady za aplikáciu granulovaných hnojív.

Výhody aplikácie Nutrino® do porastu kukurice
• Vysoká využiteľnosť dodaného N (až 95 %)
• Žiadne riziko spálenia listov
• Dostatok chlorofylu pre fotosyntézu
• Riadené uvoľňovanie dusíka v listoch (6–8 týždňov)
• Umožňuje miešanie v tank-mixoch s POR a listovými hnojivami

Nutrino® a príklady tank-mixov v kukurici
Podporiť rast koreňov a znížiť stres porastu kukurice po aplikácii herbicídov biostimulátorom Quantum SeaAmin (0,5–1,0 l/ha) a podľa potreby doplňte chýbajúci zinok listovým hnojivom Quantum UltraZinc 117 (0,8–1,6 l/ha).

Prihnojiť dusíkom v 10. rastovej fáze listov prípravkom Nutrino® (10–30 l/ha) s Quantum AminoMax (0,5 l/ha) a podľa potreby doplňte ostatné chýbajúce živiny prípravkom Quantum UltraComplex (3–5 l/ha).

Prihnojiť dusíkom vo fáze tvorby šúľkov pomocou Nutrino® (10 l/ha) s Quantum AminoMax (0,5 l/ha). Prípadne do zmesi Tank-Mix pridajte insekticíd (napr. indoxakarb).

Dokumenty na stiahnutie: