Planstar® Cerealis

12–43 + S, mg, Zn, mn, Cu

Výhra už na štartovacej čiare

ES hnojivo, mikrogranule s obsahom N, P, S, mg, Zn, mn, Cu

PLANSTAR® Cerealis je vysoko účinné štar tovacie hnojivo určené na prihnojovanie. Uvoľnené živiny z mikrogranúl dobre obklopia klíčiace semená a koreňové vlásočnice. Dodané živiny sú tak plne využité pre rovnomerné vzchádzanie pestovanej plodiny a nie burín.

PLANSTAR® Cerealis obsahuje dusík a fosfor, tieto živiny sú nevyhnutné pre rovnomerné
vzchádzanie a dynamický počiatočný rast. Ľahko prístupný zinok zamedzí prejavom stresu
z nedostatku živín na začiatku vegetácie.

Čo je technológia Planstar ?
– Vyššia účinnosť dodania živín
750 000 mikrogranúl v kg hnojiva, 1 500 granúl /m2, 6 × viac dostupných živín
– Prihnojenie rozpustným minerálnym fosforom
Dvojnásobne vyššia využiteľnosť dostupného fosforu (až 98 %) v porovnaní s bežnými hnojivami s využiteľnosťou menej ako 50%. Bez nebezpečenstva zablokovania tzv. „zvrátenia“ dodaného fosforu v zásadit ých pôdach resp. vyšším obsahom vápnika. Dostupnosť fosforu aj pri nižších teplotách a lepšia odolnosť voči stresu z chladu.
– rovnomerný obsah živín v každej mikrogranule
Každá mikrogranula obsahuje rovnaký podiel živín. Jednotnosť obsahu makro aj mikro prvkov maximalizuje účinnosť.

Veľkosť granule: 0,5–1,2 mm

Agronomické výhody
– Každá mikrogranula obsahuje rovnaký podiel živín. Jednotnosť obsahu makro aj mikro prvkov maximalizuje účinnosť.
– Rýchly rast a tvorba silného koreňového systému plodín.
– Obmedzenie dostupných živín pre buriny a zníženie ich konkurencie schopnosti.
– Štartovací efekt úplne vstrebateľného rozpustného fosforu a dusíka.
– Podporuje prirodzenú fixáciu dusíka v rastlinách.

Ohľaduplne k životnému prostrediu
– Reaguje na súčasné výzvy ochrany životného prostredia
– 4 až 6-krát menej hnojiva/ha zníži mieru znečistenia podzemných a povrchových vôd vyplavenými živinami.

Logistické výhody
– Menší objem na prepravu: 1 paleta postačí na prihnojenie 40 hektárov.
– Lepšia pracovná autonómia: zníženie počtu výjazdov na naplnenie sejacieho stroja.
– Jednoduché použitie, k praxi prispôsobené balenie

Dokumenty na stiahnutie: