PLANSTAR® ZEA

10-40 + 1,7 Zn

Výhra už na štartovacej čiare

ES HNOJIVO, MIKROGRANULE s obsahom N, P a Zn

PLANSTAR® Zea je vysoko účinné štartovacie hnojivo určené na prihnojovanie. Uvoľnené živiny z mikrogranúl dobre obklopia klíčiace semená a koreňové vlásočnice. Dodané živiny sú tak plne využité pre rovnomerné vzchádzanie pestovanej plodiny a nie burín. PLANSTAR® Zea obsahuje dusík a fosfor, tieto živiny sú nevyhnutné pre rovnomerné vzchádzanie a dynamický počiatočný rast. Ľahko prístupný zinok zamedzí prejavom stresu z nedostatku živín na začiatku vegetácie.

ČO JE TECHNOLÓGIA PLANSTAR ?

750.000 mikrogranúl v kg hnojiva,

1.500 granúl/m2, 6 x viac dostupných živín

Dvojnásobne vyššia využiteľnosť dostupného fosforu (až 98

%) v porovnaní s bežnými hnojivami s využiteľnosťou menej ako

50%. Bez nebezpečenstva zablokovania tzv. „zvrátenia“ dodaného

fosforu v zásaditých pôdach resp. vyšším obsahom vápnika.

Dostupnosť fosforu aj pri nižších teplotách a lepšia odolnosť voči

stresu z chladu.

Každá mikrogranula obsahuje rovnaký podiel živín. Jednotnosť

obsahu makro aj mikro prvkov, maximalizuje účinnosť.

ZLOŽENIE

 Obsah
Celkový dusík (N)10%
amoniakálna forma10%
 
Celkový obsah fosforu (P₂O₅)40%
vodorozpustný fosfor v neutrálnom citráte amónnom39,40%
vodorozpustný fosfor38,60%
 
Síra ako oxid sírový (SO3)7%
Zinok (Zn) vodorozpustný1,70%

Veľkosť granuly: 0,5 – 1,2mm

ODPORÚČANIE PRE APLIKÁCIU

PlodinaDávkaPoznámky
kukurica, sója20 – 30 kg/haPôdy s veľmi dobre prípustným fosforom (P₂O₅) pri pH 5,8 až 7,0
30 – 35 kg/haPôdy s dobre prípustným fosforom (P₂O₅) pri pH 5,8 až 7,0
35 – 40 kg/haPôdy so zle prístupným fosforom (P₂O₅) pri pH 5,8 až 7,0, pôdy s nízkou biologickou dostupnosťou fosforu s pH <5,7 a pH >7 a pôdy bohaté na Ca, Fe alebo Al

AGRONOMICKÉ VÝHODY

  • Každá mikrogranula obsahuje rovnaký podiel živín.

Jednotnosť obsahu makro aj mikro prvkov

maximalizuje účinnosť.

  • Rýchly rast a tvorba silného koreňového systému

plodín.

  • Obmedzenie dostupných živín pre buriny a zníženie

ich konkurencieschopnosti.

  • Štartovací efekt úplne vstrebateľného rozpustného

fosforu a dusíka.

  • Podporuje prirodzenú fixáciu dusíka v rastlinách.

Rastliny kukurice po prihnojení         

bežným granulovaným

hnojivom, dávka 100 kg/ha                PLANSTAR® Zea, dávka 25 kg/ha

OHĽADUPLNE K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

  • Reaguje na súčasné výzvy ochrany životného prostredia
  • 4 až 6-krát menej hnojiva/ha zníži mieru znečistenia

podzemných a povrchových vôd vyplavenými živinami.

LOGISTICKÉ VÝHODY

  • Menší objem na prepravu: 1 paleta postačí na

prihnojenie 40 hektárov.

  • Lepšia pracovná autonómia: zníženie počtu výjazdov

na naplnenie sejacieho stroja.

  • Jednoduché použitie: k praxi prispôsobené balenie

Na stiahnutie