Planstar® Zea

10–40 + 1,7 Zn

Výhra už na štartovacej čiare

ES hnojivo, mikrogranule s obsahom N, P a Zn.

PLANSTAR® Zea je vysoko účinné štar tovacie hnojivo určené na prihnojovanie. Uvoľnené živiny z mikrogranúl dobre obklopia klíčiace semená a koreňové vlásočnice. Dodané živiny sú tak plne využité pre rovnomerné vzchádzanie pestovanej plodiny a nie burín. PL ANSTAR® Zea obsahuje dusík a fosfor, tieto živiny sú nevyhnutné pre rovnomerné vzchádzanie a dynamický počiatočný rast. Ľahko prístupný zinok zamedzí prejavom stresu z nedostatku živín na začiatku vegetácie.

Čo je technológia Planstar ?

– Vyššia účinnosť dodania živín
750 000 mikrogranúl v kg hnojiva, 1 500 granúl /m2, 6 × viac dostupných živín
– Prihnojenie rozpustným minerálnym fosforom
Dvojnásobne vyššia využiteľnosť dostupného fosforu (až 98 %) v porovnaní s bežnými hnojivami s využiteľnosťou menej ako 50%. Bez nebezpečenstva zablokovania tzv. „zvrátenia“ dodaného fosforu v zásaditých pôdach resp. vyšším obsahom vápnika. Dostupnosť fosforu aj pri nižších teplotách a lepšia odolnosť voči stresu z chladu.
– Rovnomerný obsah živín v každej mikrogranule
Každá mikrogranula obsahuje rovnaký podiel živín. Jednotnosť obsahu makro aj mikro prvkov, maximalizuje účinnosť.

Veľkosť granuly: 0,5–1,2mm

PLANSTAR® Zea je vysoko účinné štar tovacie hnojivo určené na prihnojovanie. Uvoľnené živiny z mikrogranúl dobre obklopia klíčiace semená a koreňové vlásočnice. Dodané živiny sú tak plne využité pre rovnomerné vzchádzanie pestovanej plodiny a nie burín. PL ANSTAR® Zea obsahuje dusík a fosfor, tieto živiny sú nevyhnutné pre rovnomerné vzchádzanie a dynamický počiatočný rast. Ľahko prístupný zinok zamedzí prejavom stresu z nedostatku živín na začiatku vegetácie.

Čo je technológia Planstar ?

– Vyššia účinnosť dodania živín
750 000 mikrogranúl v kg hnojiva, 1 500 granúl /m2, 6 × viac dostupných živín
– Prihnojenie rozpustným minerálnym fosforom
Dvojnásobne vyššia využiteľnosť dostupného fosforu (až 98 %) v porovnaní s bežnými hnojivami s využiteľnosťou menej ako 50%. Bez nebezpečenstva zablokovania tzv. „zvrátenia“ dodaného fosforu v zásaditých pôdach resp. vyšším obsahom vápnika. Dostupnosť fosforu aj pri nižších teplotách a lepšia odolnosť voči stresu z chladu.
– Rovnomerný obsah živín v každej mikrogranule
Každá mikrogranula obsahuje rovnaký podiel živín. Jednotnosť obsahu makro aj mikro prvkov, maximalizuje účinnosť.

Dokumenty na stiahnutie: