Quantum® Aquasil

Pomocný rastlinný prípravok s obsahom kremíka, draslíka a humínových látok.

Zaistenie lepšieho príjmu živín rastlinami.
Vhodné pre poľné plodiny, zeleninu, ovocie a okrasné rastliny.

Výhody listového hnojiva Quantum® Aquasil
• zvyšuje pevnosť bunkovej steny, čím pomáha chrániť pred zvýšeným odparovaním vody
• pomáha udržiavať vyváženú hladinu draslíka v listoch
• znižuje teplotu rastlín
• vytvára dodatočnú ochrannú bariéru proti hmyzu a chorobám
• zvyšuje imunitu rastlín
• predlžuje trvanlivosť ovocia

Prípravok sa môže aplikovať s inými listovými hnojivami a zmáčadlami určenými na úpravu tvrdosti vody (v prípade potreby sa poraďte s výrobcami týchto prípravkov) a neodporúča sa ho aplikovať spoločne s prípravkami na ochranu rastlín. Pred použitím v tank-mixe vždy vykonajte skúšku miešateľnosti. Pripravená zmes by nemala obsahovať sediment, možný je mierny zákal roztoku. Pri aplikácii prípravku zabezpečte dobrú kvalitu vody a dbajte na správnu prípravu postreku. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sa aplikuje samostatne alebo so zmáčadlom na úpravu tvrdosti vody.

Dávkovanie
1–3 l/ha v 200–1000 l vody/ha v závislosti od plodiny alebo kultúry a požiadaviek na živiny na základe analýzy pôdy a listov.

Dokumenty na stiahnutie: