Sentinel®

Váš strážca kvality vody v prvej línii.

Účinné zložky:
zmes sequestrantov a pufrovačných činidiel: 1–5 %

Vysoko účinný prostriedok k úprave tvrdosti a pH postrekovej vody.
Sentinel® je patentovaný pomocný prípravok na ochranu rastlín k odstráneniu všetkých
pesticídmi inhibujúcich katiónov solí z tvrdej postrekovej vody a zníženiu pH na optimálnu
úroveň.
Znižuje straty účinnosti prípravkov na ochranu rastlín v tvrdej a zásaditej postrekovej vode.
Sentinel® nevratne oddelí katióny tvrdosti postrekovej vody, tvrdú vodu zmení na mäkkú a tak maximalizuje dostupnosť účinných látok POR v miestach ich pôsobenia. Má viacnásobnú štruktúru, ktorá umožňuje lepšie izolovať katióny v porovnaní so zmäkčovačom vody s jednoduchou molekulárnou štruktúrou.

Účinné zložky

zmes sequestrantov a pufrovačných činidiel: 1–5 %

Pôsobenie prípravku
Sentinel® minimalizuje straty pesticídov v dôsledku aplikácie s:
• tvrdou vodou, ktorá obsahuje veľ ké množstvá vápenatých a horečnatých solí,
• alkalickou vodou s vysokými hodnotami obsahu uhličitanov a hydrogénuhličitanov.
Prípravok Sentinel® je navrhnutý tak, aby odstránil všetky soli prítomné v tvrdej vode inhibujúce účinnosť prípravku na ochranu rastlín. Zároveň znižuje pH postrekovej kvapaliny na optimálnu úroveň pre účinnosť postrekovej kvapaliny.

V prípade chýbajúceho testu na tvrdosť vody použite 250 ml prípravku Sentinel® na 100 litrov postrekovej kvapaliny. Vždy najprv riadne premiešajte prípravok Sentinel® vodou a prípravok na ochranu rastlín alebo listové hnojivo pridajte až následne.

Tank-Mix
Použitie pri príprave postrekovej tekutiny s herbicídmi (napr. sulfonylmočovina, fenoxykyseliny „fop“ a „dim“ graminicídy a ďalšie), insekticídmi (pyrethroidy) a morforegulátormi (PGR).
Nemiešať s herbicídmi s obsahom účinnej látky glyphosate.

Hlavné výhody
• Upravuje tvrdosť postrekovej vody veľmi účinnou a rýchlou sekvenciou katiónov vápnika (Ca2+) a horčíka (Mg2+).
• Spoľahlivo naviaže katióny tvrdosti z postrekovej vody do vodorozpustnej formy.
• Upraví pH postrekovej vody na optimálnu úroveň (pH 5- 6) bez nebezpečia prekyslenia postrekovej tekutiny s následným znížením účinnosti prípravku na ochranu rastlín.
• Zlepší príjem aplikačnej tekutiny vďaka neutrálnemu až negatívnemu náboju prípravku Sentinel® a pozitívnemu náboju povrchu listov.
• Zvýši účinnosť prípravkov na ochranu rastlín a zníži riziko tvorby zrazenín s následným upchatím filtrov a trysiek postrekovača.
• Zníženie finančných strát v dôsledku výpadku účinnosti prípravkov na ochranu rastlín pri použití tvrdej vody a zásaditej postrekovej vody

Dokumenty na stiahnutie: