DICTATE

aug 3, 2022

Moderné viaczložkové zmáčadlo určené na zvýšenie spoľahlivosti aplikácie pôdnych herbicídov.
Obsahuje neiónové povrchovo aktívne látky, emulgátory, adhezíva a olej, vďaka čomu tvorí po zmiešaní vody so širokým spektrom pesticídov homogénnu emulziu.

Zlepšuje adsorpciu účinnej látky pôdnymi časticami, čím zvyšuje bezpečnosť herbicídu s reziduálnym účinkom k ošetrenej plodine a znižuje straty účinnosti vyplavením do spodných vrstiev pôdneho profilu.