Enterra leták

apr 9, 2022

Vďaka službám, ktoré poskytujeme dokážu farmári ušetriť financie a prostriedky pri každom postreku. Medzi mnohé výhody postrekovania dronmi patrí napríklad zníženie zaťaženia pôdy pesticídmi, prístup na ťažko dostupné miesta a práca v náročnom teréne, postrek pod a okolo elektrického vedenia, bodový postrek v konktrétnych oblastiach poľa, žiadne koľajové riadky a možnosť pracovať aj v noci, čím prispievame k ochrane včiel. Vykonávame postreky aj v prípadoch, kedy by to pozemná technika nedokázala, napríklad po silných dažďoch, alebo pri postreku vysokých plodín.