Enterra

feb 16, 2022

Spoločnosť Enterra s.r.o. prichádza na slovenský trh s revolučnou novinkou v poľnohospodárstve. Sme prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá poskytuje
služby leteckého postrekovania pomocou dronov.