Ponuka na spoluprácu 2023

sep 16, 2022 | Aktuality

Spoločnost Blumeria Consulting s.r.o. pôsobí na Slovensku od roku 2010. Jej činnosť je zameraná na ochranu rastlín, najmä na vykonávanie autorizacných pokusov podľa zásad GEP.
Okrem hlavného zamerania ponúka aj dalšie služby súvisiace s praktickou ochranou rastlín,pokusníctvom, poradenstvo a konzultačnú činnosť. Kvalita poskytovaných výkonov je
garantovaná profesionálnym prístupom, vysokou odbornou kvalifikáciou a skúsenostami jej pracovníkov.