Pozor na virózy ozimných obilnín

mar 21, 2023 | Odborné články

Virózy ozimín, najmä ozimného jačmeňa sa v jednotlivých rokoch vyskytujú variabilne. Väčšina agronómov ich už zaradila medzi stabilne škodlivé organizmy a venuje im na jeseň patričnú pozornosť. Práve jeseň je obdobím, kedy je potrebné na tento problém myslieť a porasty ozimín monitorovať pravidelne, min. v týždenných intervaloch, aby sa zachytil prvý väčší nálet vektorov. Na jar, keď sa už objavia symptómy, už totiž na akúkoľvek ochranu býva neskoro. Z tohto pohľadu sa javí ako užitočné pripomenúť v tomto článku niektoré dôležité informácie o virózach a najmä o aktuálnej úlohe monitoringu a jesennej ochrane porastov proti vektorom. Oziminy napáda celý rad vírusových chorôb, líšiacich sa nielen svojou priestorovou a časovou distribúciou, ale aj stupňom škodlivosti. Principiálne v podmienkach Slovenska možno k najnebezpečnejším a najrozšírenejším zaradiť vírus zakrpatenosti pšenice, najmä však vírus žltej zakrpatenosti jačmeňa, na ktorý je zameraný tento článok.