Priebeh insekticídnych pokusov v repke olejnej v sezóne 2020–21

nov 9, 2021 | Odborné články

Jeseň v roku 2020 bola na Slovensku teplotne nadnormálna, v septembri a v októbri bola teplota na väčšine územia vyššia o  1–2  °C v  porovnaní s  dlhodobým priemerom. Na  rozdiel od predchádzajúcich rokov padlo na jeseň veľké množstvo zrážok. Na  Slovensku spadlo v priemere spolu asi 265 mm, čo je približne 150 % dlhodobého priemeru z rokov 1901–1990.

Výskyt škodcov na  jeseň bol porovnateľný s  predchádzajúcimi rokmi. Pestovatelia museli insekticídy aplikovať proti skočkám, lokálne aj proti siaticiam, voškám a hrabošom. Pre veľké množstvo a časté zrážky pestovatelia nemohli včas vykonávať všetky aplikácie insekticídov, čo umožnilo niektorým škodcom škodiť počas jesene aj počas zimy. Zimné mesiace tiež boli nadpriemerné teplé, čo vyhovovalo najmä skočke repkovej. Deštruktívna činnosť tohto škodcu sa prejavila až na konci zimy resp. začiatku jari, keď na niektorých lo- kalitách boli zničené celé porasty a  museli sa preorať stovky hektárov. Okrem skočky repkovej podobné symptómy spôsobuje ešte jeden, doteraz u nás menej známi škodca, a  to krytonos čierny. Aj ten sa na jar vyskytoval viac ako obvykle a tiež aj škodil výraznejšie ako minulých rokoch.

V polovici februára prišlo výrazné oteplenie, čo spôsobilo aktiváciu stonkových krytonosov. Niektorý pestovatelia už v  tomto období vykonali postreky. Začiatkom marca sa ochladilo a takéto poča- Partner profesionálov za pokus to stojí … keď precíznosť rozhoduje … sie trvalo až do  poslednej dekády marca. Aktivita krytonosov bola pozastavená, na  žltých lepových doskách a žltých vodných miskách bol zaznamenaný malý počet imág. Výskyt krytonosov v  lapačoch bol až do konca marca stále nízky. No krytonosy boli v  porastoch evidentne aktívni, pretože tam kde sa nevykonala adekvátna ochrana, bolo napadnutie stoniek silné. V  prvej dekáde apríla prišlo k  otepleniu a  k  zvýšenému náletu imág krytonosov. Porasty ktoré boli ošetrené v správnom termíne, t.j. 2× s odstupom do 14 dní, boli výrazne menej poškodené. Rozdiely medzi ošetrenými a  neošetrenými variantami boli významné.

V polovici apríla prišlo znovu krátke ochladenie, ktoré trvalo len niekoľko dní. Po oteplení začal nálet blyskáčika repkového a  trval celý apríl a  máj. Výskyt blyskáčika bol rôzny v  závislosti od  lokality. Aj napriek zákazu najpoužívanejších účinných látok pestovatelia zvládli ochranu proti tomuto škodcovi väčšinou dobre. Aj v  našich pokusoch boli významné rozdiely medzi ošetreným a neošetreným porastom.

Prvá polovica mája bola teplá, v  polovici mája prišlo mierne ochladenie, po  ktorom zase pokračovalo teplé počasie. Podmienky na nálet imág byľomora kelového boli dobré. Rozdiely medzi ošetrenými a  neošetrenými variantami boli významné.