SENTINEL

aug 3, 2022

Kvalita vody používanej k príprave postrekovej kvapaliny má dôležitý význam a vplyv na mieru spokojnosti s výsledkom aplikácie prípravku na ochranu rastlín a účelnosť vynaložených prostriedkov. Z radu premenných ovplyvňujúcich kvalitu postrekovej vody sú tvrdosť a pH kľúčovými parametrami kvality.